Siirry sisältöön
Muuta tekstin kokoa
Muuta tekstin kokoa

Artikkelin hakemisto

Asemakaava on yksityiskohtaisin kaavataso. Sillä ohjataan maankäyttöä ja rakentamista ja se voi koskea laajempaa aluetta asuin-, työ- ja virkistysalueineen tai joskus jopa vain yhtä tonttia. Asemakaavassa määritellään alueen tuleva käyttö. Asemakaavassa osoitetaan asemakaava-alueen rajat, asemakaavaan sisältyvien alueiden rajat, käyttötarkoitukset, joihin maa- ja vesialueet on aiottu käytettäviksi, rakentamisen määrä sekä rakennusten sijoitusta ja tarvittaessa rakentamistapaa koskevat periaatteet.

Asemakaavaan kuuluvat asemakaavakartta sekä kaavamerkinnät ja -määräykset. Asemakaavaan liittyy selostus, jossa kerrotaan kaavan laatimisesta ja keskeisistä ominaisuuksista.


Keuruun ajantasa-asemakaavat 

Keskustan ajantasa-asemakaavaHaapamäen ajantasa-asemakaava
Keuruu ajantasakaava kuva nettisivuille Haapamäki ajantasa asemakaava kuva nettisivuille1

 

Vireillä olevat asemakaavat

Asemakaavat 2018 12

Kaavaprosessin eteneminen:

AloitusvaiheValmisteluvaiheEhdotusvaiheHyväksymisvaihe
Vireilletulo
Osallistumis- ja arviointisuunnitelma
Kaavaluonnos

Kaavaehdotus
(kh)
Kaupunginhallitus hyväksyy asemakaavan.

 

1.

Kippavuoren asemakaava
Kaupunginhallitus hyväksyi kaavan 11.5.2020 § 89.

2.

Yliahon asemakaava
Valmisteluvaihe, kaavaluonnos oli nähtävillä 7.−20.3. 2019


Voimaan tulleet asemakaavat

Kaava tulee voimaan kun lainvoiman saaneesta kaavan hyväksymispäätöksestä on kuulutettu niin kuin kunnalliset ilmoitukset kunnassa julkaistaan.

Keuruuntien asemakaava

KH 29.10.2018 § 212. Tullut voimaan 13.12.2018

Kaavakartta
Kaavaselostus

Kivelän ranta-alueen ja Melonsaaren asemakaava

KH 25.6.2018 § 141. Tullut voimaan 9.8.2018

Kaavakartta
Kaavaselostus 

 

HUOM! Internet Explorer 11 -selaimella voi esiintyä ongelmia suurehkojen pdf-tiedostojen (kaavaselostukset) lataamisessa. Muilla selaimilla vastaavaa ongelmaa ei pitäisi esiintyä.


Kippavuoren alue

Keuruun kaupunginhallitus on tehnyt 28.9.2015 Kippavuoren alueen asemakaavamuutoksen virelletulosta. Kaavanmuutosta on hakenut Keuruun seurakunta, koskien korttelia 91, osaa korttelia 75 sekä katu-, virkistys- ja paikoitusalueita.

Mutosalue sijaitsee Keuruun keskustassa ja rajautuu pohjoisessa Koulutiehen, idässä Kippa- vuorentiehen ja Keuruuntiehen, etelässä Haapamäentiehen ja lännessä Museotiehen. Kaava-alueella sijaitsevat Keuruun uusi kirkko, Keuruun kotiseutumuseo, seurakuntakeskus, kirkkoherranvirasto sekä asuinrakennuksia. Kaava-alue kuuluu valtakunnallisesti arvokkaaseen rakennettuun kulttuuriympäristöön (RKY 2009)

Asemakaavamuutoksen tavoitteena on mm. mahdollistaa asuinhuoneistojen ja liiketilojen uudisrakentaminen kaava-alueelle siten,  että alueen erityispiirteet, kuten säilytettävä rakennuskanta, museoalue, luontoarvot sekä alueelle sijoittuvien toimintojen luonne huomioidaan. Asemakaavamuutoksen yhteydessä tutkitaan virastotalon sekä rivitalon korjausrakentamista ja purkamista. Lisäksi tarkastellaan alueen liikenne- ja pysäköintijärjestelyjä.


Hyväksyminen

Keuruun kaupunginhallitus hyväksyi asemakaavan muutoksen kokouksessaan 11.5.2020 § 89.

Kaavakartta
Kaavaselostus
Kaavaselostuksen liitteet


Kaavaehdotus II

Kaavaehdotus oli uudelleen nähtavillä 25.11.−31.12.2019.

Kuulutus
Kaavakartta
Kaavaselostus
Kaavaselostuksen liitteet

Havainnekuva kaava-alueesta
Havainnekuva 1
Havainnekuva 2
Havainnekuva 3
Havainnekuva 4

Lisätietoja:
kaavoitusjohtaja Timo Määttä
Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen., puh. 0400 763 995


Ehdotusvaihe

Kaavaehdotus oli nähtavillä 1.−31.10.2018.

Kuulutus
Kaavakartta
Kaavaselostus
Kaavaselostuksen liitteet

Havainnekuva kaava-alueesta
Havainnekuva (katunäkymä Kippavuorentieltä kirkolle)
Havainnekuva (tori/tapahtuma-aukio)

Huom! Havainnekuvat esittävät arkkitehdin visiota alueesta. Varsinainen totetutus voi poiketa havainnekuvissa esitetystä.

Lisätietoja:
kaavoitusjohtaja Timo Määttä
Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen., puh. 0400 763 995


Valmisteluvaihe

Valmisteluvaiheen aineisto oli nähtävillä 13.11.- 26.11.2017.

Kuulutus
Kaavakartta (luonnos)
Kaavaselostus

Lisätietoja:

Pasi Vierimaa, kaavoitusarkkitehti, Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen.
Timo Määttä, kaavoitusjohtaja, Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen.,  puh. 0400 763 995 


Yliahon asemakaavan muutos

Suunnittelualue käsittää Keuruun keskustan kaakkoispuolella sijaitsevan Yliahon teollisuusalueen.

Vireilletulovaiheessa suunnittelualueessa mukana ollut Mäntäntien länsiosa on eriytetty omaksi kaavahankkeekseen.

Suunnittelualueen rajaus netti

Kaavatyön tavoitteena on Yliahon alueen asemakaavan yleinen ajantasaistaminen päivittämällä kaava vastaamaan nykyhetken tilannetta monipuolisena työpaikka-alueena, minne on sijoittuneena niin tuotannollista/teollista kuin kaupallista toimintaa sekä palveluja. Kaavatyön yhteydessä tarkastellaan Yliahon alueella olevien lähivirkistysalueiden tarvetta sekä liikenneyhteyksien muuttamista alueella toimivien yritysten toimintaedellytysten parantamiseksi. Ilovuoren ulkoilualue Yliahon yritysalueen kaakkoispuolella on perustettu luonnonsuojelualueeksi. Siltä osin, kun voimassa oleva asemakaava koskee kyseistä suojelualuetta, kaava kumotaan.

Valmisteluvaihe

Valmisteluvaiheen aineisto oli nähtävillä 7.3.- 20.3.2019.

Kuulutus
Kaavaluonnos VE 1
Kaavaluonnos VE 2
Kaavaselostus

Havainnekuvat
nykyhetki
VE 1
VE 2

Lisätietoja:
kaavasuunnittelija Ville Korhonen
Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen. , puh. 040 356 8208


Vireilletulo

Kaupunginhallitus päätti käynnistää Yliahon asemakaavan muutoksen 23.4.2018 § 74

Asemakaavan tavoitteita ja laadintaa kuvaava osallistumis- ja arviointisuunnitelma oli nähtävillä 2.5.-18.5.2018.

Kuulutus
Osallistumis- ja arviointisuunnitelma


 

Martinniemen ranta-asemakaava

Suunnittelualue sijaitsee Keurusselän itäosassa, noin 20 kilometrin päässä Keuruun kaupunkikeskustan eteläpuolella. Kaavamuutosalueeseen kuuluu Martinniemen pohjois- ja itäpuoliset ranta-alueet.

Martinniemi nettisivut

Valmisteluvaihe

Valmisteluvaiheen aineisto oli nähtävillä 30.4.- 13.5.2020.

Kuulutus
Kaavaluonnos
Kaavaselostus
Voimassa oleva ranta-asemakaava (kaavaselostuksen liite 1)
Liito-oravaselvitys (kaavaselostuksen liite 2)
Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (kaavaselostuksen liite 3)


Vireilletulo

Ranta-asemakaavan tavoitteita ja laadintaa kuvaava osallistumis- ja arviointisuunnitelma oli nähtävillä 6.2.-19.2.2020. Kaava on kuulutettu vireille kaavoituskatsauksen tiedottamisen yhteydessä.

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma