Siirry sisältöön
Muuta tekstin kokoa
Muuta tekstin kokoa

Artikkelin hakemisto

Asemakaava on yksityiskohtaisin kaavataso. Sillä ohjataan maankäyttöä ja rakentamista, ja se voi koskea laajempaa aluetta asuin-, työ- ja virkistysalueineen tai joskus jopa vain yhtä tonttia. Asemakaavassa määritellään alueen tuleva käyttö. Asemakaavassa osoitetaan asemakaava-alueen rajat, asemakaavaan sisältyvien alueiden rajat, käyttötarkoitukset, joihin maa- ja vesialueet on aiottu käytettäviksi, rakentamisen määrä sekä rakennusten sijoitusta ja tarvittaessa rakentamistapaa koskevat periaatteet.

Asemakaavaan kuuluvat asemakaavakartta sekä kaavamerkinnät ja -määräykset. Asemakaavaan liittyy selostus, jossa kerrotaan kaavan laatimisesta ja keskeisistä ominaisuuksista.


Keuruun ajantasa-asemakaavat 

Keskustan ajantasa-asemakaava

Keuruun keskustan ajantasainen asemakaava ja merkinnät (pdf)

 

Haapamäen ajantasa-asemakaava

Haapamäen ajantasainen asemakaava ja merkinnät (pdf)

 

 

 

 

 

 

 


Kaavaprosessin eteneminen

Aloitusvaihe

Laaditaan osallistumis- ja arviointisuunnitelma, jossa kuvataan kaavan tavoitteet ja lähtökohdat, hankkeen eteneminen sekä osallistumis-mahdollisuudet. OAS asetetaan nähtäville kaupungintalon asiointipisteeseen sekä kaupungin verkkosivuille.

Valmisteluvaihe

Laaditaan kaavaluonnos, jossa kuvataan alustavasti suunnittelualueen eri osien käyttötarkoitukset ja rakentamisen määrä ja sijoittaminen. Luonnos asetetaan nähtäville kaupungintalon asiointipisteeseen sekä kaupungin verkkosivuille.

Ehdotusvaihe

Kaavaluonnoksen ja siitä saatujen mielipiteiden ja lausuntojen pohjalta laaditaan kaavaehdotus. Kaavaehdotus asetetaan nähtäville kaupungintalon asiointipisteeseen sekä kaupungin verkkosivuille.

Hyväksymisvaihe

Kaavaehdotuksen nähtävillä olon jälkeen kaava etenee hyväksymiskäsittelyyn. Yleiskaavan hyväksyy kaupunginvaltuusto ja asemakaavan kaupunginhallitus. Muistutuksen jättäneille annetaan vastineet.


Vireillä olevat asemakaavat

Vireillä olevat kaavahankkeet 40 000

Kartalla näkyvät vireillä olevat asemakaavat

Yliahon asemakaava
Kaavaehdotus oli nähtävillä 16.8.−14.9.2022.

Nyyssänniemen asemakaava
Kaavaehdotus oli nähtävillä 27.9.−26.10.2022.

Otavan asemakaavan muutos, korttelit 505 ja 506
Kaavaluonnos on nähtävillä 27.1.−9.2.2023.

Ketvelrannnan asemakaava
Osallistumis- ja arviointisuunnitelma oli nähtävillä 14.–27.1.2021.
Kaavan laadinta on keskeytetty.

 


Voimaan tulleet asemakaavat

Kaava tulee voimaan kun lainvoiman saaneesta kaavan hyväksymispäätöksestä on kuulutettu niin kuin kunnalliset ilmoitukset kunnassa julkaistaan.

Kippavuoren asemakaava

Kaupunginhallituksen päätti kaavan hyväksymisestä 11.5.2020, 89 §.
Kaava tuli voimaan 22.12.2021.

Korttelin 530 ja 367 asemakaava

Kaupunginhallituksen päätti kaavan hyväksymisestä 21.6.2021, 152 §.
Kaava tuli voimaan 10.8.2021.

 

 


Yliahon asemakaavan muutos

Suunnittelualue käsittää Keuruun keskustan kaakkoispuolella sijaitsevan Yliahon teollisuusalueen.

Vireilletulovaiheessa suunnittelualueessa mukana ollut Mäntäntien länsiosa on eriytetty omaksi kaavahankkeekseen.

Yliahon asemakaavan suunnittelualue kartalla

Kaavatyön tavoitteena on Yliahon alueen asemakaavan yleinen ajantasaistaminen päivittämällä kaava vastaamaan nykyhetken tilannetta. Yliaho on monipuolinen työpaikka-alue, jonne on sijoittunut tuotannollista, teollista ja kaupallista toimintaa sekä palveluja. Kaavatyön yhteydessä tarkastellaan Yliahon alueella olevien lähivirkistysalueiden tarvetta sekä liikenneyhteyksien muuttamista alueella toimivien yritysten toimintaedellytysten parantamiseksi. Ilovuoren ulkoilualue Yliahon yritysalueen kaakkoispuolella on perustettu luonnonsuojelualueeksi. Siltä osin, kun voimassa oleva asemakaava koskee kyseistä suojelualuetta, kaava kumotaan.

Ehdotusvaihe

Asemakaavaehdotus oli nähtävillä 16.8.− 14.9.2022.

Lisätietoja:
kaavoitusinsinööri Ville Korhonen
Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen.
puh. 040 356 8208

Valmisteluvaihe

Valmisteluvaiheen aineisto oli nähtävillä 7.3.- 20.3.2019.

 


Nyyssänniemen asemakaava

Suunnittelualue käsittää Keuruun keskustan eteläpuolella sijaitsevan Nyyssänniemen asuinalueen. Suunnittelualueen pinta-ala on 67 ha.

Asemakaavan tavoitteena on ajantasaistaa alueen asemakaavaa mm. toteutumattomien katualuevarauksien sekä virkistysalueiden ja venevalkama-alueiden osalta. Lisäksi asemakaavaa on tarkoitus laajentaa kattamaan Nyyssänniemen leirintäalue.

Nyyssänniemi suunnittelualue 

Ehdotusvaihe

Asemakaavaehdotus oli nähtävillä 27.9.−26.10.2022.

Lisätietoja:
kaavoitusinsinööri Ville Korhonen
puh. 040 356 8208
Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen.

Valmisteluvaihe

Valmisteluvaiheen aineisto oli nähtävillä 11.2.− 4.3.2022.

Vireilletulo

Kaupunginhallitus käynnisti Nyyssänniemen asemakaavan 21.6.2021 § 155.

Asemakaavan tavoitteita ja laadintaa kuvaava osallistumis- ja arviointisuunnitelma oli nähtävillä 14.9.-27.9.2021.

 


Otavan asemakaavan muutos, korttelit 505 ja 506

Suunnittelualue käsittää Keuruun keskustan länsipuolella sijaitsevan Otavan kirjapainoalueen asuinpientalokorttelit 505 ja 506.

Asemakaavamuutoksen tavoitteena:

  • muuttaa asemakaavaa nykytilannetta vastaavaksi
  • poistaa uudisrakennuksen tarpeeton rakennusala ja -oikeus
  • poistaa suojelumerkintä kahden vaikeasti korjattavan rakennuksen osalta
  • suojella muut asuinrakennukset ja ohjata rakennusten korjausta, ympäristön hoitoa ja käyttöä sekä talousrakennusten sijoittelua siten, että alueen kulttuurihistoriallinen arvo yhä säilyy.

Vireillä olevat asemakaavat Otava

Vireilletulo ja valmisteluvaihe

Asemakaavaluonnos on nähtävillä 27.1.−9.2.2023.

Kaavaan liittyvät selvitykset (kaavaselostuksen liitteet)

 


Uuranjärven ranta-asemakaava

Suunnittelualue sijaitsee Uuranjärvellä Keuruun pohjoisosassa. Käynnistettävä ranta-asemakaava laaditaan aikaisemmin kaavoittamattomalle alueelle.

Ranta-asemakaavan laatimisen tavoitteena on määrittää tilojen ranta-alueiden rakennusoikeudet.

Sijaintikartta

Ehdotusvaihe

Ranta-asemakaavaehdotus on nähtävillä 20.1.−20.2.2023.

Valmisteluvaihe

Ranta-asemakaavaluonnos oli nähtävillä 27.9.−18.10.2022.

Kaavaan liittyvät selvitykset ja osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Lisätiedot:
RI Heikki Havanka
puh. 040 833 9275
Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen.

Insinööri- ja Kiinteistötoimisto Havanka Oy
Keskuskatu 5, 39700 Parkano

 

Vireilletulo

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma oli nähtävillä 18.2.− 4.3.2022.

 


Tyrisevänjärven ja ympäristön ranta-asemakaavan muutos, Honkaniemi

Suunnittelualue sijaitsee Tyrisevänjärven rannalla, vt 23 eteläpuolella noin 10 kilometriä Keuruulta Haapamäen suuntaan. Kyseessä on 15.11.1999 vahvistetun Tyrisevänjärven ja ympäristön rantakaavan osittainen muutos.

Kaavamuutoksen tavoitteena on muuttaa ranta-asemakaava siten, että lomarakennustontti muutetaan vakituisen asumisen tontiksi (AO). Samalla tonttiin lisätään osa viereisestä maa- ja metsätalousalueesta. Rakennuspaikkojen lukumäärä ei muutu.

Suunnittelualueen sijainti 80 000

Ehdotusvaihe

Ranta-asemakaavaehdotus on nähtävillä 20.1.−20.2.2023.

Vireilletulo ja valmisteluvaihe

Ranta-asemakaavaluonnos oli nähtävillä 25.10.−7.11.2022.

Lisätiedot:
RI Heikki Havanka
puh. 040 833 9275
Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen.

Insinööri- ja Kiinteistötoimisto Havanka Oy
Keskuskatu 5, 39700 Parkano