Siirry sisältöön
Keuruu - etusivu
Muuta tekstin kokoa
Muuta tekstin kokoa

Artikkelin hakemisto

Keuruun peruskoulut ja lukio jatkavat lähiopetuksessa

Toiminnassa huomioidaan opetus- ja kulttuuriministeriön, Opetushallituksen ja Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen antamat ohjeistukset ja suositukset. Tilannetta seurataan aktiivisesti ja koulut informoivat koteja koulukohtaisista toimintatavoista.

Keski-Suomen sairaanhoitopiirin koronanyrkissä on todettu, että altistuneiden karanteenimääräyksistä luovutaan pääosin KSSHP:n alueella pahentuneen koronatilanteen vuoksi. Tämä tarkoittaa, että sairastuneiden altistamia henkilöitä ei laiteta enää karanteeniin vaan he voivat mennä päiväkoteihin, kouluihin ja työpaikoille ollessaan oireettomia. Oireisen ihmisen täytyy aina jäädä kotiin, vähintään viiden päivän ajaksi. Mikäli oireet pitkittyvät yli viisi vuorokautta, pitää ottaa yhteyttä omaan terveyshuoltoon.

Taudin jäljitys keskitetään jatkossa terveydenhuollon yksiköihin, hoivalaitoksiin ja riskiryhmien asumisyksiköihin. Näin pystytään varmistamaan terveydenhuoltohenkilöstön riittävyys.
Kansalaisia muistutetaan, että jäljitysyksikkö ottaa yhteyttä, kun virallinen PCR -testin on positiivinen. Huomioitavaa on, että pahentuneen koronatilanteen vuoksi tähän voi kulua useita päiviä. Ehdottoman tärkeää on, että positiivisen PCR -testituloksen saanut jää omaehtoiseen karanteeniin odottamaan jäljitysyksikön soittoa.

Koronanyrkki suosittelee noudattamaa THL:n 13.1.2022 tekemää toimintaohjetta kansalaisille mm. koronatestauksiin ja kotitesteihin liittyen: Koronatestit ja kontaktien välttäminen alueilla, joilla testaus ja jäljitys on ruuhkautunut - THL

Lue myös THL:n 14.1.2022 antama suositus varhaiskasvatukseen, kouluihin ja oppilaitoksiin:  THL päivitti suositustaan koronan altistumistilanteista varhaiskasvatuksessa, kouluissa ja oppilaitoksissa - Uutinen - THL

Maskisuositus

Maskin käyttöä suositellaan 12 vuotta täyttäneille koko maassa. Koulu tiedottaa omista käytännöistään kaikkia oppilaita ja huoltajia. Peruskoulussa maskisuositusta toteutetaan luokka-asteittain riippumatta yksittäisten oppilaiden iästä. Jos koululla on yhdysluokkia tai 6.lk oppilaiden kanssa samassa ryhmässä opiskelee 3-5-luokkalaisia, maskisuositus koskee myös heitä. Kasvomaskit jaetaan myös kaikille koulukuljetusoppilaille.
Kouluaikana ja koulukuljetuksissa käytettävät kertakäyttömaskit järjestetään kouluille kaupungin toimesta. Oman kangasmaskin käyttö on sallittua, mutta ne hankitaan itse, ja niiden käytön ja puhdistuksen tulee olla ohjeiden mukaista.

Lisätietoa:

Ajankohtaista koronaviruksesta - covid-19 (Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen sivut)

Opetustoimi ja koronavirus (Opetushallituksen sivut)

Varhaiskasvatukseen, kouluille, oppilaitoksille ja korkeakouluille päivitetyt suositukset koronaviruksen ehkäisemiseksi (Opetus- ja kulttuuriministeriön sivut)

Esi- ja perusopetuksessa ja muussa perusopetuslain mukaisessa opetuksessa oppilaan tulee osallistua opetukseen, jollei hänelle ole erityisestä syystä tilapäisesti myönnetty vapautusta. Lupaa poissaoloon tulee siis aina hakea ja koulu/rehtori harkitsee, onko luvan myöntämiselle perusteita. Koulut tiedottavat tarkemmin luvan hakemisen tavoista Wilman kautta.

Koulutyössä on syytä huomioida seuraavat asiat

 1. Kouluun ei saa tulla sairaana.

 2. Riskiryhmään kuuluvat: Vaikea koronavirustauti on äärimmäisen harvinainen lapsilla, eikä sen riski ole lisääntynyt terveillä eikä niillä lapsilla ja nuorilla, joiden perussairaus on hoitotasapainossa. Hoitava lääkäri arvioi voiko lapsi, jolla tai jonka perheenjäsenellä on vaikea perussairaus tai joka tarvitsee säännöllistä puolustuskykyä lamaavaa lääkitystä, palata kouluun tai varhaiskasvatukseen.

 3. Vaikean koronavirustaudin riskiryhmään kuuluvat ne lapset, joiden perussairaus muutenkin aiheuttaa suurentuneen riskin vakaville infektioille. Kouluissa tai varhaiskasvatuksessa työskentelevien osalta toimenpiteet perustuvat työnantajan tekemään riskinarvioon. Työterveyshuolto tukee työnantajaa riskinarviossa.
  Vakavan koronavirustaudin riskiryhmät (Terveyden ja hyvinvoinninlaitoksen sivut)

 4. Tarpeettomia fyysisiä kontakteja tulee välttää. Tähän pyrimme kaikin keinoin, mutta käytännön koulu- ja kasvatustyössä tätä on vaikea toteuttaa. Lähikontakteja syntyy helposti mm. koulukuljetuksissa, eikä niitä pystytä kokonaan poistamaankaan. Koulukuljetuksia suorittaville autoilijoille Keuruun kaupunki on antanut vahvan suosituksen kasvomaskin käyttämiselle.

 5. Hyvä ja oikein toteutettu käsi- ja yskimishygienia estää tartuntoja:
 • Sekä lapset että aikuiset pesevät kätensä aina tullessaan kouluun sekä ennen kotiinlähtöä. Lisäksi kädet pestään ennen ruokailua, aina ulkoa sisälle tullessa, sekä aina aivastamisen tai yskimisen jälkeen, tai kun kädet ovat näkyvästi likaiset.

 • Kädet kuivataan kertakäyttöisiin paperisiin käsipyyhkeisiin.  Jos käsienpesumahdollisuutta ei ole, käytetään käsihuuhdetta. Käsihuuhdetta tulee olla helposti saatavilla. Lasten käsihuuhteen käyttö tapahtuu aikuisen valvonnassa.

 • Aivastamisen tai yskimisen yhteydessä suun eteen laitetaan kertakäyttönenäliina, joka heitetään heti käytön jälkeen pois. Jos nenäliinaa ei ole saatavilla, suojataan suu kyynärtaipeella. Kädet pestään tämän jälkeen.
 • Maskien käytöstä annetaan erilliset ohjeet tilanteen niin vaatiessa.

Lisätietoja kouluittain antavat:

Keuruun ala-asteen rehtori Reijo Seppänen, p. 040 513 5830

Keuruun yhteiskoulun yläkoulun rehtori Jukka Oikarinen, p. 040 513 5822

Einari-Vuorelan koulun rehtori Nina Myllykangas, p. 0400 365 737

Haapamäen yhteiskoulun rehtori Jukka-Pekka Ärling, p. 040 847 0951

Pihlajaveden ala-asteen rehtori Anu Vesterlin, p. 0400 153 510

Pohjoislahden ala-asteen rehtori Jane De Monte, p. 040 751 8280

Lukion rehtori Vesa Leinonen, p. 040 513 5823 

Oppilashuolto

Oppilashuoltopalvelut järjestetään normaalisti.

Yhteystiedot:

Koulupsykologi Hannele Komulainen, p. 040 194 8620

Koulukuraattori (Haapamäki) Elsi Niemi, p. 0400 253 111

Koulukuraattori Anneli Lievonen, p. 0400 350 416

Jaa artikkeli Facebookissa