Siirry sisältöön
Keuruu - etusivu
Muuta tekstin kokoa
Muuta tekstin kokoa

Asioi kätevästi Keuruun kaupungin kanssa alla olevilla lomakkeilla. 

Kuntalaispalaute

Luottamushenkilöiden matkalasku

Luottamushenkilöiden ansionmenetyskorvaushakemus

Puunkaatoilmoitus

Purkuilmoitus

 

Asiakirjajulkisuuskuvauksen sisältö ja käyttötarkoitus

Keuruun kaupunki on tiedonhallintalain (906/2019) mukainen tiedohallintayksikkö, jonka on julkisuusperiaatteen toteuttamiseksi ylläpidettävä kuvausta sen hallinnoimista tietovarannoista ja asiakasrekistereistä.

 Asiakirjajulkisuuskuvauksen tarkoituksena on antaa kaupungin asiakkaille yleiskuvaus siitä, miten Keuruun kaupungin asiakasrekisteri ja palvelujen tiedonhallinta ovat jäsentyneet. Lisäksi kuvauksen tavoitteena on auttaa asiakkaita kohdistamaan tietopyyntönsä oikealle viranomaiselle sekä yksilöimään tietopyynnön sisältö julkisuuslain (621/1999) edellyttämällä tavalla. 

Asiarekisteri ja tiedonhallinta

Asiarekisteri on rekisteri vireillepannuista asioista sekä niiden käsittelyvaiheista ja niihin liittyvistä asiakirjoista. asiarekisteriin kuuluvia tietoja on asianhallintajärjestelmässä ja toimialojen omissa operatiivisissa järjestelmissä sekä paperiaineistossa.

Tietopalvelu ja tietopyynnöt

Jokaisella on viranoman toiminnan julkisuudesta annetun lain (621/1999) mukaisesti oikeus saada tieto viranomaisen julkisesta asiakirjasta. Julkista asiakirjaa koskevaa tietopyyntöä ei tarvitse perustella.

Tietopyyntö esitetään ensisijaisesti kirjallisena. Tietopyynnön voi esittää suoraan asiasta vastaavalle viranhaltijalle tai sen voi lähettää kaupungin kirjaamoon (Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen.) tai toimittaa kaupungin asiointipisteeseen (Multiantie 5). Tietopyyntö on hyvä yksilöidä mahdollisimman tarkasti, jotta asiakirjan löytäminen helpottuu.

Julkisen ja asianomaisjulkisen asiakirjan antamisesta ei julkisuuslain mukaan peritä maksua, kun:

 1. asiakirjasta annetaan tietoja suullisesti
 2. asiakirja annetaan viranomaisen luona luettavaksi tai jäljennettäväksi
 3. julkinen sähköisesti tallennettu asiakirja lähetetään tiedon pyytäjälle sähköpostitse
 4. sähköisesti tallennettu asiakirja lähetetään asianosaiselle sähköpostitse
 5. pyydetyn asiakirjan antaminen kuuluu viranomaisen neuvonta-, kuulemis- tai tiedotusvelvollisuuden piiriin.

Asiakirjasta annettavasta kopiosta voidaan kuitenkin periä kaupunginhallituksen päätöksen mukainen kopio-, lunastus- ja lähetysmaksu.  https://www.keuruu.fi/images/hallinto-ja_henkilostopalvelut/dokumentit/Kaupungin_asiakirjapalveluista_perittavat_maksut_1_1_2021_alkaen.pdf

Hakutekijät, joilla asiakirjoja voi hakea

Kaupungin asiakirjoja tai muita tietoja voidaan hakea asiarekisteristä tai tietojärjestelmistä seuraavilla hakuperusteilla: 

 • asiakirjan tai asian nimi
 • asianumero (diaari)
 • kiinteistötunnus
 • henkilön nimi (asiakas, huoltaja tai päätöksentekijä)
 • henkilötunnus 
 • asian käsittelyvaiheet ja siinä tehdyt päätökset
 • käsittelyprosessin tila (avoinna tai suljettu)
 • asian vireillepanija
 • päätöksentekijä
 • valmistelija
 • päivämäärä
 • kokoelmatiedot

Tietovarannot

Tietovarannolla tarkoitetaan viranomaisen tehtävien hoidossa tai muussa toiminnassa käytettäviä tietoaineistoja sisältävää kokonaisuutta, jota käsitellään tietojärjestelmien avulla tai manuaalisesti. Keuruun kaupungin tietovarantoja hallitaan tiedonohjaussuunnitelman avulla. Tietovarantoihin sisältyvät henkilörekisterit on kuvattu tietosuojaselosteissa (https://www.keuruu.fi/info-ja-asiointi/tietosuoja/tietosuojaselosteet). Tietosuojaselosteissa kerrotaan henkilörekisterin rekisterin sisältämät tiedot, tietojen käyttötarkoitus ja ylläpitoon käytetyt tietojärjestelmät sekä rekisteristä vastaava viranhaltija ja yhteystiedot.

Keuruun kaupungin tietovarannot toimialoittain:

Kaupunginhallitus

TietovarantoKäyttötarkoitusTietojärjestelmä
HenkilöstöPalkanmaksu ja palvelusuhteiden ylläpitoPopulus -henkilöstö- ja palkkajärjestelmä
LuottamustoimetLuottamustoimien ylläpitoDynasty-asianhallintajärjestelmä
AsiahallintaAsiakirjahallinnon järjestäminenDynasty-asianhallintajärjestelmä
TalousTaloushallinnon järjestäminenProEconomica-taloushallinnon järjestelmä
MaankäyttöMaankäytön ja kaavoituksen järjestäminenTherefore-dokumentinhallintajärjestelmä, Paikkatieto
AsuminenVuokra-asumisen järjestäminenTampuuri-kiinteistöhallinnan järjestelmä
Vesihuolto Vesihuollon järjestäminenVesiKanta-vesihuollon järjestelmä
MaatalouslomitusMaatalouslomituksen järjestäminenLomanetti, Aitta
EdunvalvontaEdunvalvonnan asiakkaiden asioiden hoitoVirho

Perusturvapalvelut

TietovarantoKäyttötarkoitusTietojärjestelmä
Sosiaalihuolto      Sosiaali- ja terveyspalveluiden järjestäminen Pro Consona Sosiaalityö, Effica-potilastietojärjestelmä

Sivistyspalvelut

TietovarantoKäyttötarkoitus Tietojärjestelmä
VarhaiskasvatusVarhaiskasvatuspalveluiden järjestäminenPro Consona Päivähoito
Esi- ja perusopetusEsi- ja perusopetuksen järjestäminenVisma in School
LukiokoulutusLukiokoulutuksen järjestäminenVisma in School
KirjastopalvelutKirjaston lainauspalveluiden järjestäminenAurora
Vapaa-aikapalvelutLiikunta- ja kulttuuritilojen varaaminenJulius-varausjärjestelmä
Vapaa sivitystyöKansalaisopiston toiminnan järjestäminenHellewi

Tekniset palvelut

TietovarantoKäyttötarkoitusTietojärjestelmä
KiinteistötKiinteistötietojen ylläpito ja tilojenkäytön valvontaHaahtela-kiinteistötieto, CMS-tilojen käytön valvonta           
RakennusvalvontaRakennuslupatietojen ylläpitoLupa.fi, Paikkatieto          
RuokahuoltoPäiväkotien, koulujen, vanhuspalveluiden ja terveyskeskuksen ruokahuoltoJamix-ruokatuotanto
YmpäristöYmpäristöterveydenhuollon järjestäminen Ympäristöterveryden valvontajärjestelmät
YmpäristönsuojeluYmpäristönsuojelun valvonnan järjestäminenVATI-valvontatieto
Tiet Yksityisteiden tuet ja tienhoitomaksutWinTie

 

 

 

Tämä saavutettavuusseloste koskee palvelua www.keuruu.fi. Seloste on laadittu 6.8.2020 ja viimeiseksi päivitetty 27.10.2020.

Palvelun saavutettavuuden on arvioinut ulkopuolinen asiantuntijaorganisaatio, jonka lisäksi testausta on tehty itsearviointina.

Digipalvelun saavutettavuuden tila

Täyttää kriittiset saavutettavuusvaatimukset.

1. Verkkosivusto ei ole vielä kaikilta osin vaatimusten mukainen

Havaittava

Informaatio ja käyttöliittymäkomponentit ovat esitetty tavoilla, jotka verkkosivuston käyttäjä voi havaita.

Videosisällöt eivät ole saavutettavia, mutta niiden välittämä informaatio on verkkosivuilla myös tekstinä. Kaupunginvaltuuston kokousvideoissa ei ole tekstitystä. Kokouksen videotaltiointi on katsottavissa 12 päivää kokouksen jälkeen.

Osa verkkosivujen sisällöistä on esitetty taulukkomuodossa. Taulukot eivät ole havaittavia mobiililaitteita (esim. älypuhelin) käytettäessä eli responsiivisuus ei toteudu. Puute korjataan 23.9.2020 mennessä.

Hallittava

Käyttöliittymäkomponentit ja navigointi ovat hallittavia. Navigoiminen sivustolla onnistuu myös näppäimistöä käyttämällä.

Saavuttamaton sisältö ja sen puutteet

Keuruun kaupungin verkkosivusto sisältää sovellettavan lainsäädännön piiriin kuuluvia liitetiedostoja ja lomakkeita (pdf, doc, rtf), jotka pääosin eivät ole saavutettavia. Näitä tiedostoja pyrimme uusimaan mahdollisuuksien mukaan saavutettavaan muotoon. Liitetiedostoja ja lomakkeita voi pyytää saavutettavassa muodossa (löydät yhteystiedot selosteen lopusta). Pyrimme luomaan kaikki uudet liitetiedostot saavutettaviksi.

Osa sivuilla olevien linkkien teksteistä on saavutettavuusvaatimusten vastaisia. Pyrimme parantamaan linkkien ohjaavuutta aina sivuja muokatessa.

Ymmärrettävä

Pyrimme pitämään sivuston loogisen rakenteen ja tekstin ymmärrettävänä. Kieliasuihin kiinnitetään erityistä huomiota. Asiakokonaisuudet pyritään jakamaan lyhyisiin kappaleisiin ja silmäiltäviin osiin. Väliotsikoita käytetään rytmittämään tekstisisältöä.

Saavuttamaton sisältö ja sen puutteet

Osa verkkosivuston teksteistä on vielä jäykkää virka- ja lakitekstiä, ja asioita on esitetty organisaation näkökulmasta. Tällaiset tekstit voivat olla vaikeita ymmärtää. Pyrimme parantamaan näiden tekstien ymmärrettävyyttä ja huomioimaan asiakkaan näkökulma aina sivuja muokattaessa.

Toimintavarma

Sisältö on riittävän toimintavarmaa. Sisältö voidaan luotettavasti tulkita laajalla joukolla asiakasohjelmia, mukaan lukien avustavat teknologiat.

Sisältö on toteutettu merkkauskieliä käyttämällä, elementeillä on täydelliset alku- ja lopputagit. Elementit on järjestetty sisäkkäin spesifikaation mukaisesti. Samaa attribuuttia ei ole annettu elementeille useaan kertaan. Kaikki ID-tunnisteet ovat yksilöllisiä, paitsi tilanteissa, joissa määritykset sallivat tämänkaltaiset ominaisuudet.

 

Kotisivuilla olevat linkit ulkoisiin palveluihin/sivustoihin ja niiden saavutettavuus

Etusivulla

Sähköinen hyvinvointikertomus -verkkopalvelu päivitetään saavutettavuuskriteerien mukaiseksi ja lain edellyttämä saavutettavuusseloste lisätään hyvinvointikertomus.fi-sivustolle 23.9.2020 mennessä.

Kasvatus & opetus -päävalikossa

Varhaiskasvatuksen eAsiointi -portaali tulee saavutettavuusdirektiivin mukaiseksi 23.9.2020 lakisääteiseen takarajaan mennessä. Linkki varhaiskasvatuksen eAsiointiin löytyy sivuilta: https://www.keuruu.fi/lapset-ja-nuoret/varhaiskasvatus-ja-esiopetus/varhaiskasvatuksen-easiointi

Tenavanetti - varhaiskasvatuksen sähköinen palvelu vanhemmille ei ole tällä hetkellä saavutettava. Verkkosovelluksen kehittämistä selvitellään.

Wilma koulujen oppilashallinnon verkkopalvelu ei vielä ole saavutettava, mutta saavutettavuusparannukset ovat tulossa ohjelmaan syksyllä 2020.

Koulujen Peda.net –sivustoille tehdään tarvittavat saavutettavuuskorjaukset 31.12.2020 mennessä.

Keuruun lukion sivut tehdään saavutettavaksi 31.12.2020 mennessä.

Sosiaali & terveys –päävalikossa

Haipro sähköinen potilaan/omaisen vaaratilanneilmoitus –lomakkeeseen on tehty osittain saavutettavuusparannuksia. Lomakkeesta tulee kesän 2020 aikana uusi versio, jossa saavutettavuus on huomioitu. Linkki lomakkeeseen löytyy sivuilta: https://www.keuruu.fi/sosiaali-ja-terveys/vanhuspalvelut/asiakaspalaute

Nuorten työpaja –sivustolle tehdään saavutettavuuskorjaukset elokuun 2020 aikana.

Digi- ja väestötietoviraston sähköinen ajanvaraus Edunvalvonnan sivuilla. Digi- ja väestötietoviraston saavutettavuusseloste.

Asuminen & ympäristö –päävalikossa

Sähköinen vuokra-asuntohakemus ei ole vielä saavutettava. Ohjelmantoimittaja on luvannut tehdä saavutettavuusparannukset syksyn 2020 aikana.

Vapaat vuokra-asunnot löytyvät InvestKeuruu.fi –sivustolta, jonka saavutettavuusparannukset valmistuvat vuoden 2020 loppuun mennessä.

Lupapiste.fi –palveluun (rakennusvalvonnan lupien hakeminen) toteutetaan tarvittavat muutokset saavutettavuuden kannalta 23.9.2020 mennessä

Kiinteistöjen palvelupyyntö Buildercom.net -sivuston kautta täyttää suurimmaksi osaksi saavutettavuusvaatimukset. Täytettävän lomakkeen kohdalla ei täyty vaatimus 3.1.1 Sivun kieli, joka puuttuu. Lisäksi lomakkeen kaikki kontrastit eivät täytä vaatimusta 1.4.3. Kontrastit.

Ympäristöterveydenhuollon Webropolilla tehdyt kyselylomakkeet eivät ole täysin saavutettavia. Saavutettavuusominaisuudet riippuvat paljon Webropol-ohjelmiston kehittämistahdista. Saavutettavuutta kehitetään koko ajan.

Vapaa-aika ja kulttuuri –päävalikossa

Keuruun vapaa-aika.fi –sivuston saavutettavuusseloste

Kirjaston sähköiset sivustot ja palvelut

 • Keski-kirjastojen nykyiset verkkosivut eivät täytä saavutettavuuskriteereitä, mutta elokuun alussa otetaan käyttöön uudet verkkosivut, joissa saavutettavuus on huomioitu.
 • eBooking –asiakaskoneen varauspalvelun saavutettava versio on ollut kehitteillä keväällä 2020 ja päivitetään vähitellen käyttöön.
 • Sähköinen kaukolainatilauslomake ei ole saavutettava. Se on Jyväskylän kanssa yhteinen ja sen saavutettavuuden mahdollisuuksia selvitetään.
 • Keuruun Veräjä –kotiseutusivustoon tallennetut sisällöt pyritään tekemään saavutettaviksi mahdollisuuksien mukaan, mutta esim. pdf-tiedostojen käyttöä ei voi aina välttää. Kaikkien dokumenttien sisältö on kuitenkin kuvailtu, samoin kuvat. Tietokannan rakenteelle ym. emme mahda mitään, joten siinä voi olla saavutettavuuspuutteita.

Kansalaisopiston sähköisestä ilmoittautumisesta ja opinto-ohjelmasta on valmistumassa uusi versio, jonka suunnittelun yhtenä vaatimuksena saavutettavuusdirektiiviä on käytetty. Myös vanhaan versioon tehdään saavutettavuusparannukset. Arvioitu valmistumisaika 31.8.2020.

Keuruun museon sivujen saavutettavuuden mahdollisuuksia selvitellään.

Työ- ja yrittäminen –päävalikossa

Keuruun kylät –sivustoa hallinnoivat kylien edustajat ja kyläparlamentti. Sivujen saavutettavuuden tarpeellisuuden kartoitus on menossa.

InvestKeuruu.fi –sivuston (yritystontit ja vapaat toimitilat) saavutettavuusparannukset valmistuvat arviolta 23.9.2020 mennessä. Sivuilta löytyvät mm. Keuruun Vuokra-asunnot liikelaitoksen vapaat vuokra-asunnot.

Kuntarekry.fi -sivuston saavutettavuusseloste.

Matkailu –päävalikossa

VisitKeuruu.fi –matkailusivuston saavutettavuusseloste.

Päätöksenteko –päävalikossa

Pöytäkirjojen ja esityslistojen julkaisupalvelu on pääosin saavutettava

 • Puutteita:
  Havaittavuudessa: Asiakirjakuvakkeille tarvitaan tekstivastineet
  Hallittavuudessa: Radiopainikevalinnat eivät toimi näppäimistöllä. Näkyvän fokuksen elementtien kontrasteja korostettava.
  Ymmärrettävyydessä: Luettavuuden kannalta sivulle tarvitaan kielen määritys.
  Toimintavarmuudessa: Tarvitaan hakukenttien tekstivastineiden tarkistus/lisäys.
 • Kokousasiakirjojen pdf-liitteet eivät suurimmaksi osaksi ole saavutettavia. Liitteet yritetään tehdä saavutettaviksi resurssien mukaan vuoden 2020 aikana.

Kuntalaisaloite.fi –verkkopalvelun saavutettavuusparannukset ovat paraikaa työn alla palvelun teknisellä toimittajalla ja tällä hetkellä arvio valmistumiselle on elokuun 2020 loppuun mennessä.

Info & asiointi –päävalikossa

Kulttuuritalo Kimaran sähköinen varauslomake ei ole saavutettava. Lomakkeen saavutettavuusparannukset ovat selvityksen alla.

Kiinteistöjen palvelupyyntö Buildercom.net -sivuston kautta ei ole saavutettava. Kaupunki on vaihtamassa ohjelmaa vuoden 2020 aikana uudempaan versioon, joka täyttää saavutettavuusdirektiivin vaatimukset.

Vesimittarilukeman ilmoitus sähköisen KulutusWeb –palvelun kautta ei ole saavutettava. Palvelun saavutettavuuden parannuksia selvitellään.

Kuulutuksien julkaisupalvelu on pääosin saavutettava. Saavutettavuuskriteerien valmius WCAG 2.1 tasolla on AA.

 • Puutteita:
  Havaittavuudessa: Asiakirjakuvakkeille tarvitaan tekstivastineet
  Hallittavuudessa: Radiopainikevalinnat eivät toimi näppäimistöllä. Näkyvän fokuksen elementtien kontrasteja korostettava.
  Ymmärrettävyydessä: Luettavuuden kannalta sivulle tarvitaan kielen määritys.
  Toimintavarmuudessa: Tarvitaan hakukenttien tekstivastineiden tarkistus/lisäys.
 • Muiden viranomaisten kuulutukset (esim. ELY, AVI) ja niiden liitteet saattavat olla ei-saavutettavassa muodossa. Vastuu asiakirjojen saavutettavuudesta on sen laatimisesta vastaavalla viranomaisella.

Keuruun kaupungin sosiaalisen median sivustoilla (facebook, instagram, youtube) pyritään tekemään julkaisut saavutettavassa muodossa viimeistään 23.9.2020 lähtien. Luettelon kaupungin some-sivustoista löydät tästä linkistä.

2. Ei kuulu lainsäädännön piiriin

Karttoja, joita ei ole tarkoitettu navigointikäyttöön (esim. sää- tai maastokarttoja)

Keuruun kaupungin hyväksytyt ja vireillä olevat asemakaavat ovat pdf-muodossa. 

Keuruun kaupungin tonteista on tehty esittely ArcGis StoryMaps -karttasovelluksella. 

Talousveden ja jäteveden toiminta-aluekartat (linkki sivustolle) ovat jpg-kuvamuodossa.

Keuruun ja Mänttä-Vilppulan pohjavesialueet kartalla (linkki ympäristönsuojelun sivuille)

 • Keuruun pohjavesialuekartta (karttapalvelussa: kartta.paikkatietoikkuna.fi)
 • Mänttä-Vilppulan pohjavesialuekartta (pdf-muodossa)

Navigointia varten Keuruun kaupungin verkkosivuilta on linkitetty osoitteita Googlen karttapalveluun.

Toimisto-ohjelmien tiedostoja (esim. doc, pdf, odt), jotka on julkaistu ennen 23.9.2018

Keuruun kaupungin verkkosivut sisältävät joitain tiedostoja, jotka on julkaistu ennen 23.9.2018. Tieto asiakirjan hyväksymis- tai voimaantulopäivästä löytyy yleensä asiakirjasta.

Video- tai äänitallenteita, jotka on julkaistu ennen 23.9.2020

Verkkosivuilla on linkki kaupungin YouTube-kanavan videotallenteisiin, joista osa on julkaistu ennen 23.9.2020.

Käyttäjien tai muiden ulkopuolisten tahojen palvelussa julkaisemia sisältöjä, jotka eivät ole palveluntarjoajan itsensä tuottamia, rahoittamia tai valvomia

Muiden viranomaisten kuulutukset (esim. ELY, AVI) ja niiden liitteet saattavat olla ei-saavutettavassa muodossa.


Huomasitko saavutettavuuspuutteen digipalvelussamme? Kerro se meille ja teemme parhaamme puutteen korjaamiseksi

Verkkolomakkeella

Voit antaa palautetta sivuston saavutettavuudesta sähköisellä palautelomakkeellamme.
Jos haluat vastauksen palautteeseen, jätä lomakkeella myös yhteystietosi.

Sähköpostilla

Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen.

Muilla tavoin

Keuruun kaupungin asiointipisteessä, avoinna arkisin ma-pe klo 9-15.
osoite: Multiantie 5, 42700 Keuruu

Keuruun kaupungin puhelinvaihde: 0207 738 738

Valvontaviranomainen

Jos huomaat sivustolla saavutettavuusongelmia, anna ensin palautetta meille eli sivuston ylläpitäjälle. Vastauksessa voi mennä 14 päivää. Jos et ole tyytyväinen saamaasi vastaukseen tai et saa vastausta lainkaan kahden viikon aikana, voit tehdä ilmoituksen Etelä-Suomen aluehallintovirastoon. Etelä-Suomen aluehallintoviraston sivulla kerrotaan tarkasti, miten ilmoituksen voi tehdä ja miten asia käsitellään.

Valvontaviranomaisen yhteystiedot

Etelä-Suomen aluehallintovirasto
Saavutettavuuden valvonnan yksikkö
www.saavutettavuusvaatimukset.fi
Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen. 
puhelinnumero: vaihde 0295 016 000

 

Keuruun kaupungin virallinen, lukittu ilmoitustaulu sijaitsee kaupungintalon pääsisäänkäynnin vasemmalla puolella ulkona, osoitteessa Multiantie 5.

Kunnalliset ilmoitukset julkaistaan yleisessä tietoverkossa Keuruun kaupungin kotisivuilla (katso tarkemmin kohdasta Tiedotteet, kuulutukset, hankinnat) sekä kaupungin virallisella ilmoitustaululla. Lisäksi kunnalliset ilmoitukset voidaan lainsäädännön edellytysten tai tarpeen mukaan julkaista paikkakunnalla ilmestyvässä sanomalehdessä.

Kuntalain 108 §:n mukaan:

"Kunnan ilmoitukset saatetaan tiedoksi julkaisemalla ne yleisessä tietoverkossa, jollei salassapitoa koskevista säännöksistä muuta johdu, sekä tarpeen vaatiessa muulla kunnan päättämällä tavalla.

Ilmoitusten on oltava yleisessä tietoverkossa 14 vuorokautta, jollei asian luonteesta muuta johdu. Ilmoituksen sisältämät henkilötiedot on poistettava tietoverkosta edellä mainitun ajan kuluttua."

Julkisista kuulutuksista annetun lain mukaan ilmoitustaulu on pidettävä kaupunginhallituksen määräämässä paikassa, johon on virka-aikana vapaa pääsy.

Voit lähettää Keuruun kaupungille suojatun sähköpostin kautta henkilötietoja, muita luottamuksellisia tai arkaluonteisia tietoja tai niitä sisältäviä liitteitä. Tällaisia voivat olla esimerkiksi henkilötunnus, pankkitilinumero tai terveydentilaa koskevat tiedot.

Ohjeet suojatun sähköpostin lähettämiseen

 1. Suojattu sähköpostiviesti lähetetään verkkosivun kautta suoraan kaupungin työntekijän sähköpostiosoitteeseen: Klikkaa henkilön nimeä, josta avautuu viestin kirjoitussivu.
 2. Kirjoita oma sähköpostiosoitteesi kenttään ”Lähettäjän sähköpostiosoite”. Saat tähän osoitteeseen Turvapostipalvelulta lähetyksesi vahvistuspyynnön.
 3. Kirjoita viestin Otsikko ja sen jälkeen viestisi Viesti-kenttään. Huom! Jos haluat vastauksen suojatulla sähköpostilla, liitä viestikenttään puhelinnumerosi. Saat tekstiviestinä suojatun viestin avaamiseen tarvittavan salasanan.
 4. Lisää halutessasi liite/liitteitä kohdasta ”Selaa…” (mahdollista lähettää yhteensä 12 liitettä, tiedostokoko max. 100 Mt)
 5. Viestissä on valmiina salasana, kirjoita se uudelleen kohtaan ”Salasana uudestaan”. Linkistä ”help” avautuu lisätietoja salasanasta. Huom! Sinun ei tarvitse erikseen ilmoittaa salasanaa viestin vastaanottajalle, vaan hän saa sen tekstiviestinä automaattisesti kun lähetät viestin.
 6. Kun kaikki on valmista, paina ”Lähetä”.
 7. Tärkeä: Mene tämän jälkeen vielä omaan sähköpostiisi, jonka kirjoitit kohtaan ”Lähettäjän sähköposti”. Saat sinne Turvapostipalvelulta vahvistuspyynnön, jonka linkistä vahvistat itsesi suojatun viestin lähettäjäksi. Ilman tätä vahvistusta suojattu viesti ei lähde vastaanottajalle. Viestiä ei siis voi lähettää jonkun toisen sähköpostiosoitteella.
 8. Jos käyttämäsi tietokone on yhteiskäytössä (esim. kirjastossa), muista tyhjentää lopuksi selaimen sivuhistoria ja välimuisti.

Suojatun sähköpostin Keuruun kaupungilla voit lähettää seuraaville henkilöille:

Paina henkilön/toimiston nimeä, jonka linkistä avautuu suojatun sähköpostin kirjoitussivu.

Vuokra-asuntopalvelut

Esim. asuntohakemukset, henkilötietoja sisältävät liitteet, asiakastietojen muutokset.
kiinteistöpalvelupäällikkö Mika Laulainen

Keuruun Vesi liikelaitos

 • Asiakastietoja sisältävät viestit (esim. hetu, pankkitili ym.), hakemukset liitteineen, omistajan vaihtuminen liitteineen.
 • Liitteet tiedostomuodossa pdf, png tai jpg, muista tiedostomuodoista sovittava etukäteen ennen viestin lähettämistä.

 toimistosihteeri Jaana Vuorela

Työllisyyspalvelut

Lähetä suojattuna esim. henkilötietoja tai muuta salassa pidettävää materiaalia sisältävät viestit, selvitykset ja liitteet.
työllisyyspäällikkö Erja Ikkala

Lomituspalvelut

Esim. hakemukset ja niiden liitteet, päivärahapäätökset, verokortit tai muuta sellaista, jotka sisältävät henkilötietoja tai muuta luottamuksellista tietoa (skannattuna/valokuvattuna).

Lomituspalveluiden sähköposti

Kasvun ja hyvinvoinnin palvelut (varhaiskasvatus, opetus, oppilaskuljetukset, kasvun ja hyvinvoinnin hallinto)

Henkilötietoja sisältävät viestit/liitteet, esim. anomukset lautakunnalle, lausunnot, oppilaskortit, muutokset asiakastietoihin, tietopyynnöt jne. 
toimistonhoitaja Eira Ahonen

Keuruun yhteiskoulun yläkoulun ja lukion asioissa: koulusihteeri Sari Vuorela

Kansalaisopiston tai musiikkiopiston asioissa (verokortit, opintotodistukset, henkilötunnukset, tilinumerot ym.):kansalais- ja musiikkiopiston sähköposti 

Kirjaston asioissa: kirjastotoimenjohtaja Johanna Hämäläinen

Ympäristönsuojelu

Esim. asiat / hakemukset, joihin liittyy joko yrityksen toimintaan liittyvää salaista tietoa tai yksityishenkilöiden salassa pidettävää tietoa (esimerkiksi terveys- tai taloudellinen tilanne hakemuksen tai muun asian perusteena).
ympäristönsuojelusihteerit Taina Lahtinen-Joensalmi ja Helena Jokinen

Palkkatoimisto

Esim. verokortit (skannattuna / valokuvattuna), ja kaikki liitteet, joissa on hlötunnus tai pankkitilinumero.
palkkapalvelusihteeri Sari Puttonen (koulutoimi)
palkkapalvelusihteeri Tarja Pihlainen (varhaiskasvatus)

Hallintopalvelut

Esim. tietopyynnöt, anomukset kaupunginhallitukselle, luottamushenkilöiden henkilötiedot tms. jotka sisältävät henkilötietoja tai muuta luottamuksellista tietoa. Kirjaamolle osoitettavat viestit.


palvelusihteeri Anne Savilahti

hallintovastaava Hanna Lahti ,myös tietosuojavastaavalle tarkoitetut veistit ja pyynnöt

  

Kaavoituspalvelut

Esim.  henkilötietoja tai muuta luottamuksellista tietoa.

paikkatietoinsinööri Tuula Laaksonen

Asiointipisteavain

 

 

 

 

Kaupungintalolla sijaitseva asiointipiste on kaupungin yhteinen asiakaspalvelupiste. Asiointipiste toimii kaupungintalon aulassa:

Multiantie 5, 42700 Keuruu
p. 040 640 4691 (vaihde)
Sähköposti: Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen.

Aukioloajat:

 • Arkisin klo 9–15

Mahdollisista poikkeavista aukioloajoista tiedotamme kaupungin kotisivuilla kohdassa Uutisia ja tiedotteita.

Asiointipisteessä

 • saat tietoa eri hallintokuntien palveluista ja yhteystiedoista
 • voit jättää hallintokuntiin menevät asiakirjat
 • on saatavilla kaupungin eri toimialojen lomakkeita 
 • voit noutaa asiakirjoja, maksaa kaupungille tulevat maksut/laskut
 • saat neuvoja asian vireillepanossa ja käsittelyssä
 • tulostetaan eri viranomaisten lomakkeita
 • käytössäsi on asiakaspääte (käytössä opastetaan tarvittaessa)

Kaupungintalon asiointipiste on samalla yhteispalvelun asiointipiste, eli siinä saat myös muutamia valtionhallinnon palveluja.

Etapalvelu ikoni pinkkiKäytössä on etäpalveluhuone, missä asiakas voi olla yhteydessä eri viranomaisiin.  Asiointia varten etäpalveluhuoneessa on asiakaspääte, tulostin ja etäpalvelulaitteisto. Palveluneuvojat opastavat laitteiden ja sähköisten palvelujen käytössä. Etäpalveluun on varattava etukäteen aika.  

Tietoa etäpalvelusta: Katso tästä Etäpalvelu tutuksi -video

 

Asiointipisteen etäpalvelussa saatavilla olevat palvelut

Muistathan varata ajan etukäteen!

Keski-Suomen oikeusaputoimiston Jyväskylän toimipaikka

Soita ajanvarausnumeroon 029 56 60830 tai lähetä sähköpostia osoitteeseen Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen.

TE-palvelut

Voit asioida TE-toimiston asiantuntijan kanssa etäpalveluna verkkoyhteyden avulla. TE-toimiston asiantuntija varaa ajan etäasiointiin etukäteen. Tarvittaessa voit jättää yhteydenottopyynnön ajan varaamiseksi Oma asiointi -verkkopalvelussa.

Keuruun kaupungin asiointipiste ja työllisyyspalvelut opastavat ajanvarauksessa. Ota yhteyttä Keuruun kaupungin vaihteeseen, p. 040 640 4691.

Palvelut:

 • TE-palvelujen yleisneuvonta
 • Verkkopalvelujen käyttö ja niissä opastaminen
 • Julkaisujen, esitteiden, ja lomakkeiden jakaminen ja vastaanotto
 • Etäpalvelun valmistelu ja palvelun tukeminen

Keski-Suomen TE-toimiston toimipiste sijaitsee Jyväskylässä osoitteessa Vapaudenkatu 58 A.
Työnantaja- ja yritysasiakkaat, p. 0295 046 006

Henkilöasiakkaan valtakunnallinen neuvontapalvelu, p. 0295 025 500

TE-toimiston valtakunnallisia yhteystietoja:

Kaikki TE-palveluiden yhteystiedot löytyvät Työmarkkinatorilta osoitteesta: Henkilöasiakkaan yleinen neuvontapalvelu - Henkilöasiakkaan neuvontapalvelut - Työmarkkinatori

Yhteystiedot koulutus-, työttömyysturvaneuvontaan ja uraohjaukseen löydät tästä linkistä.

Tietoa palveluista löydät myös Suomi.fi -verkkopalvelusta tästä linkistä.

Keuruun kaupungin tiloja vuokrataan järjestöjen, seurojen ja kuntalaisten käyttöön.

Liikuntasalit, kentät, uimahalli, nuorisotilat ja Kulttuuritalo Kimara

Vapaa-aikapalveluiden tiloja voit varata heidän omilta sivuiltaan kohdasta tilavaraukset.

Vapaa-aikapalveluiden kautta voit varata ja vuokrata kaupungin

 • liikuntasaleja
 • kenttiä ja muita liikuntapaikkoja
 • kulttuuritalo Kimaran tiloja
 • uimahallin tiloja
 • nuorisokeskus Kipinän tiloja ja Haapamäen nuorisotilaa

Näille tiloille on käytössä tilavarauskalenteri Julius, josta voit nähdä varattavissa olevat tilat, niiden vapaat ajat sekä tehdä tilojen varaukset kalenterin kautta. Lue tästä tilanvarauskalenteri Juliuksen saavutettavuusseloste (pdf)

Koulujen ja päiväkotien tilat

Kohdasta koulutilojen vuokraus löydät tietoa kaupungin koulujen ja päiväkotien tilojen vuokraamisesta .

Tilojen varausmaksut ja käyttöehdot

Vapaa-aikatoimen hinnastot ja käyttöehdot löydät vapaa-aikatoimen omilta sivuilta kohdasta tilavaraukset.

Sivistystoimen hinnastot ja käyttöehdot löydät sivistystoimen sivuilta kohdasta koulutilojen vuokraus.

 

Julkishallinnossa käsiteltävät asiat on mahdollista saada vireille tai käsiteltäväksi myös sähköpostin välityksellä. (Laki sähköisestä asioinnista viranomaistoiminnassa 24.1.2003/13).

Ota yhteyttä sähköpostilla

Kaupungin viralliseen sähköpostiosoitteeseen saapunut sähköposti otetaan vastaan kaupungintalon asiointipisteessä, josta asia siirretään käsiteltäväksi tai valmisteltavaksi asiaa hoitavalle viranhaltijalle.

Kaupungin virallinen sähköpostiosoite on: Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen.

Kaupungin viranhaltijoiden ja työntekijöiden suorat sähköpostiosoitteet ovat muotoa: etunimi.sukunimi(at)keuruu.fi

Muistathan, että sähköinen viesti toimitetaan viranomaiselle lähettäjän omalla vastuulla. Jos asiasi on siis kiireellinen ja erittäin tärkeä, varmista vielä, että viestisi on vastaanotettu.

Tästä pääset ohjeisiin suojatun sähköpostin lähettämiseksi

Voit lähettää Keuruun kaupungille suojatun sähköpostin kautta henkilötietoja, muita luottamuksellisia tai arkaluonteisia tietoja tai niitä sisältäviä liitteitä. Tällaisia voivat olla esimerkiksi henkilötunnus, pankkitilinumero tai terveydentilaa koskevat tiedot.

Asioi sähköisesti

Lupapiste.fi

Hae rakentamisen lupia ja hoida niihin liittyvä viranomaisasiointi sähköisesti rakennusvalvonnan Sähköinen asiointi -sivuilla.

Varhaiskasvatuksen eAsiointi

Varhaiskasvatuksen eAsioinnista löydät seuraavat varhaiskasvatuksen sähköiset lomakkeet:

 • Varhaiskasvatushakemus
 • Esiopetukseen ilmoittautuminen
 • Sähköiset päätökset
 • Hoitoaikojen sähköinen ilmoittaminen

Kuntalaisaloite.fi

Tee kaupungille kuntalaisaloite verkossa, joko Kuntalaisaloite.fi -palvelun kautta tai kaupungin kotisivuilta löytyvällä sähköisellä kuntalaisaloitelomakkeella. Tarkempia ohjeita kuntalaisaloitteen tekemisestä löydät täältä.

Kirjastopalvelut

Kansalaisopistoon ilmoittautuminen

Voit ilmoittautua kansalaisopiston kursseille sähköisen palvelun kautta.

Vesimittarilukeman ilmoittaminen ja kulutuksen seuranta Kulutus-Web -palvelussa

Voit ilmoittaa kiinteistösi vesimittarin lukeman Keuruun Vedelle sähköisen palvelun kautta. Kulutus-Web -palvelussa voit myös seurata veden kulutustasi (kuutio- ja euromäärät) ja saat ennusteen loppuvuodelle. Linkin palvelun käyttöohjeeseen löydät Keuruun Veden sivuilta.

Kaupungin tilojen varaaminen

Voit varata kaupungin tiloja (esim. liikuntasalit, kentät, kokoustilat) Julius varausjärjestelmän kautta. Sieltä näet myös eri tilojen vapaat ajat. Kulttuuritalo Kimaran voit varata tällä erillisellä sähköisellä lomakkeella.

Tarkempia tietoja tilojen varaamisesta saat vapaa-aikatoimen omilta sivuilta.

Tee palvelupyyntö Keuruun Vuokra-asuntojen huoneistoon

Asukkailla on mahdollisuus tehdä kiinteistönhoitoon palvelupyyntö sähköisen palvelun kautta. Tämä koskee ainoastaan EI-KIIREELLISIÄ huoltopalveluita. Linkin ja ohjeet palvelupyynnön tekemiseen löydät Vuokra-asuntojen sivuilta.

Tee palvelupyyntö kaupungin omistamiin muihin kiinteistöihin

Voit tehdä kaupungin omistamista kiinteistöistä palvelupyynnön sähköisen palvelun kautta, kun kyse on ei-kiireellisistä huoltopalveluista. Linkit eri alueiden rakennusten palvelupyyntöihin löydät täältä.

Tee tietopyyntö

Lähetä kaupungille pyyntö saada tietoa viranomaisen asiakirjoista sähköisellä tietopyyntölomakkeella.

Keuruun kaupungintalo

Aukioloajat

Kaupungintalo on avoinna arkisin klo 9–15

Kaupungintalon asiakaspalvelupiste on avoinna arkisin: 

 • ma 9-11 ja 12-15
 • ti 9-11 ja 12-14
 • ke 9-11 ja 12-15
 • to 9-11 ja 12-15
 • pe 9-11 ja 12-15

Mahdollisista poikkeusaukioloajoista tiedotamme etusivun Ajankohtaista-osiossa. 

Noudatamme liukuvaa työaikaa. Parhaan ja oikea-aikaisen palvelun saat, kun soitat etukäteen asiantuntijamme matkapuhelinnumeroon ja sovit tapaamisajan hänen kanssaan.

Puhelinvaihde ja henkilökunnan yhteystiedot

Puhelinvaihde 040 640 4691

Puhelinvaihde avoinna:

 • ma 9-15
 • ti 9-14
 • ke 9-15
 • to 9-15
 • pe 9-15  

Mahdollisista poikkeusaukioloajoista tiedotamme etusivun Ajankohtaista-osiossa.

Viranhaltijoiden ja työntekijöiden yhteystietoja voit hakea Yhteystietohaun kautta. Voit hakea henkilön nimellä, tittelillä, puhelinnumerolla tai työyksikön nimellä. Haku saattaa joillain selaimilla toimia huonosti, silloin kannattaa kokeilla toista selainta.

Postiosoite ja käyntiosoite

Multiantie 5
42700 Keuruu

Kirjepostin voit myös tiputtaa kaupungintalon pääoven vieressä olevasta postiluukusta.

Sähköposti

Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen.

 • kaupunginhallituksen, lautakuntien tai viranhaltijoiden viralliseen käsittelyyn tarkoitetut sähköpostit
 • asiointipisteen palvelusihteerit jatkolähettävät viestit toimialojen viranhaltijoille kirjausta ja jatkokäsittelyä varten
 • vasemman valikon Anna palautetta -kohdan lomakkeella lähetetty palaute sekä Tietopyyntö -lomakkeella lähetetty pyyntö saada tietoa viranomaisen asiakirjoista ohjautuvat tähän sähköpostiosoitteeseen

Viranhaltijoiden sähköpostiosoitteet

etunimi.sukunimi(at)keuruu.fi

Lähetä suojatulla sähköpostilla esimerkiksi henkilötietoja (henkilötunnus, pankkitilinumero, terveystiedot) tai muuta arkaluonteista tai luottamuksellista tietoa sisältävät viestit ja liitteet. Katso ohjeet suojatun sähköpostin lähettämiseen tästä linkistä.

Perustuslain 12.2 §:n mukaan viranomaisen asiakirjat ja muut tallenteet ovat julkisia, jollei niiden julkisuutta ole välttämättömien syiden vuoksi lailla erikseen rajoitettu.

Tietopyynnön toimitustavat

 • sähköpostitse Keuruun kaupungin kirjaamoon  osoitteeseen Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen.
 • sähköisellä tietopyyntölomakkeella Keuruun kaupungin internet-sivuilla
 • postitse osoitteeseen: Keuruun kaupunki/kirjaamo, Multiantie 5, 42700 Keuruu.

Asiakas voi esittää tietopyynnön myös suullisesti. Asiakaskäynnistä on hyvä sopia etukäteen ao. viranomaisen kanssa.

Ohjeita tietopyynnön tekemiseen

Pyyntö on yksilöitävä riittävästi siten, että viranomainen voi selvittää, mitä asiakirjaa pyyntö koskee. Asianomainen viranhaltija tarvittaessa avustaa tiedon pyytäjää yksilöimään tarvittavan asiakirjan. Pyynnön yksilöinnissä kannattaa käyttää tätä tietopyyntölomaketta (pdf) tai kohdassa Tietopyyntö olevaa tietopyynnön sähköistä lomaketta. Yksilöity ja selkeä pyyntö helpottaa oikean tiedon löytymistä. Viranhaltija voi pyytää asiakkaalta tarvittaessa lisätietoja ja tarkennusta ennen vastauksen antamista.

Tietopyyntöön vastaaminen

Tieto julkisesta asiakirjasta on annettava mahdollisimman pian. Julkisuuslaissa säädetään julkisen asiakirjan antamisen takarajaksi kaksi viikkoa tavanomaisissa tapauksissa ja kuukausi monimutkaisemmissa tapauksissa. Määräajoista huolimatta on tärkeää, että asiat ratkaistaan huolella ja että huolehditaan sekä tiedonsaantioikeuksista että salassa pidettävien tietojen suojasta.

Asiakirja annetaan pääsääntöisesti pyydetyssä muodossa. Jos asiakas haluaa asiakirjasta jäljennöksen, se toimitetaan pääsääntöisesti sähköpostitse. Sovittaessa vastauksen voi noutaa paperiversiona kaupungintalon asiointipisteen palvelusihteeriltä.

Asiakirjoihin on mahdollista tutustua myös kaupungintalolla. Tapaamisaika ja tietopyynnön aihe on silloin sovittava etukäteen.

Asiakirjoista perittävät maksut

Kaupunginhallitus päättää asiakirjoista perittävistä kohtuullisista kopio-, lunastus- ja lähetysmaksuista sekä mm. kaavoituspalveluiden kartoista ja muusta erityiskopioinnista perittävistä kopiointimaksuista. Voimassa olevat taksat ja maksut voit tarkistaa tästä linkistä.

Julkisuuslain 34 §:n perusteella kohtuullisista kopiointi- tai tulostuskuluista voidaan periä maksu. Jos asiakirja ei ole helposti löydettävissä asiakirjarekisteristä, tiedon esille hakemisesta aiheutuneita kustannuksia vastaava maksu voidaan myös periä (vastaa kaupunginhallituksen päätöksen kohtaa 2 Erityistoimenpiteitä vaativan tiedon antaminen).

Julkisen ja asianosaisjulkisen asiakirjan antamisesta ei julkisuuslain mukaan peritä maksua, kun:
1) asiakirjasta annetaan tietoja suullisesti;
2) asiakirja annetaan viranomaisen luona luettavaksi tai jäljennettäväksi;
3) julkinen sähköisesti talletettu asiakirja lähetetään tiedon pyytäjälle sähköpostitse;
4) sähköisesti talletettu asiakirja lähetetään asianosaiselle sähköpostitse;
5) pyydetyn asiakirjan antaminen kuuluu viranomaisen neuvonta-, kuulemis- tai tiedotusvelvollisuuden piiriin.