Siirry sisältöön
Keuruu - etusivu
Muuta tekstin kokoa
Muuta tekstin kokoa

Artikkelin hakemisto

Medialukutaidolla tarkoitetaan taitoa käyttää, lukea, ymmärtää, tulkita ja arvioida kriittisesti erilaisia mediasisältöjä. Medialukutaito käsittää myös taidon tuottaa mediasisältöjä erilaisiin tarkoituksiin ja viestiä median kautta. Medialukutaitoa on myös taito käyttää mediavälineitä ja -sisältöjä vastuullisesti sekä toimia turvallisesti median parissa. Mediaan tutustutaan uteliaasti ihmetellen, leikkien ja kokeillen. Lasten kanssa tutustutaan erilaisiin medioihin, mediavälineisiin ja mediasisältöihin. Median tarinoihin eläydytään ja niitä käsitellään oman ilmaisun keinoin. Median tuottaminen on leikinomaista ja kokeilevaa yhdessä tekemistä, joka samalla rohkaisee lapsia luovaan ilmaisuun. Mediaa käytetään apuna, kun tutkitaan yhdessä lasten kanssa ympäristöä, etsitään tietoa lapsia kiinnostavista aiheista tai viestitään yhteisistä asioista. Mediakasvatuksessa on tärkeää, että lapsi saa olla mahdollisimman aktiivinen toimija ja saa kokemuksia erilaisista toimijuuksista median äärellä. Varhaiskasvatuksen tehtävänä on tarjota lapselle erilaisia tulokulmia mediasisältöjen ja -välineiden äärelle. Erityisesti tuottajan roolia on tärkeää päästä harjoittelemaan.

Keuruulla varhaiskasvatuksessa medialukutaitoa aletaan harjoitella heti Mediaportaiden ensimmäiseltä askelmalta lähtien ja lapsi saa olla aktiivinen toimija. Lyyti Kynänen ja Seppo Sananen –materiaali (Aikakausmedia) sekä Varhaiskasvatuksen Mediavuosikello (KAVI) ovat käytössä kaikissa varhaiskasvatuksen yksiköissä.  Medialukutaidon toimintatuokiot pohjautuvat vahvasti Lyytin ja Sepon neliosaiseen materiaaliin. Myös lasten ideat, havainnot ja kokemukset mediasta ovat toiminnan suunnittelun pohjana. Digitaalisessakin viestinnässä ja ympäristöissä tarpeellisia tunne- ja vuorovaikutustaitoja harjoitellaan muun muassa Lyytin ja Sepon kaverikorttien avulla.

Medialukutaitoon liittyvät toimintatuokiot on suunniteltu ikäryhmittäin 1) 0–2 -vuotiaat 2) 3–4 -vuotiaat 3) 5–6 -vuotiaat. Vaikka medialukutaito liittyy vahvasti digitaalisiin ympäristöihin, emme ole unohtaneet perinteisiä printtimedioitakaan. Pienimpien lasten tuokiot ovat kestoltaan n. 30 min., mutta esikoululaisten kanssa tuokion puuhissa saattaa vierähtää jopa puolitoista tuntia. Suunnitelmia voi myös pilkkoa pienempiin osiin ja niitä saa muokata ja muovata omalle ryhmälle sopiviksi - soveltaminen on sallittua!