Siirry sisältöön
Keuruu - etusivu
Muuta tekstin kokoa
Muuta tekstin kokoa

Artikkelin hakemisto

Digitaalisuus on kiinteä osa yhteiskuntaa, jossa lapsi kasvaa. Lisääntynyt digitaalisuus on tuonut mukanaan valtavasti uusia mahdollisuuksia, mutta myös haasteita. Tarvitsemme aivan uudenlaisia digitaitoja arkipäiväisten asioiden hoitamiseen, mihin kytkeytyy vahvasti myös medialukutaito. Lisäksi lapset tarvitsevat digitaalista osaamista oppimisessa, joten digitaalisen osaamisen vahvistaminen edistää myös koulutuksellista tasa-arvoa (Uudet lukutaidot.)

Siksipä myös digitaalinen osaaminen ja ymmärrys kuuluvat Uusiin lukutaitoihin. Digitaidot sisältävät taidon käyttää vastuullisesti tieto- ja viestintäteknologisia laitteita, taidon hyödyntää turvallisesti digitaalisia oppimisympäristöjä sekä rohkeuden kokeilla ja soveltaa luovasti opittuja tietoja ja taitoja. 

Keuruulla varhaiskasvatuksessa digitaalisuus on laaja-alainen osa Mediaportaat-toimintamallia. Digitaalisuuteen tutustutaan ilon ja innostuksen kautta. Lasten kanssa hyödynnetään aktiivisesti ja monipuolisesti digitaalisia pelejä, oppimissovelluksia ja –ympäristöjä sekä tieto- viestintäteknologisia laitteita (mm. tabletti, iPad, älypuhelin, tietokone, älytaulu sekä ohjelmoinnin ja robotiikan välineet ja sovellukset).  On tärkeää, että lapset saavat näistä mahdollisimman monipuolisia käyttökokemuksia. 

 

MITEN KÄYTÄNNÖSSÄ?

Digitaalinen osaaminen ulottuu myös muille Uusien lukutaitojen osaamisen alueille eli medialukutaitoon ja ohjelmointiosaamiseen. Lisäksi digitaalinen osaaminen on sekä oppimisen kohde että väline laaja-alaisesti kaikilla muillakin varhaiskasvatuksen ja esiopetuksen oppimisalueilla. Digitaalisuus halutaan luontevaksi ja sujuvaksi osaksi varhaiskasvatuksen ja esiopetuksen pedagogista toimintaa.

Tavoitteena on hyödyntää kaikessa toiminnassa mahdollisimman paljon digitaalisia mahdollisuuksia. Digitaaliset vaihtoehdot ja toteutustavat tulee huomioida ja valita jo toimintaa suunniteltaessa. Digitaalisuuden toteutuminen edellyttää väline- ja laiteresurssien lisäksi tahtoa, tietoa ja taitoa, joita vahvistetaan kiipeämällä Mediaportaita.

Digitaalinen osaaminen. Animaatioita.