Muuta tekstin kokoa
Muuta tekstin kokoa

Syksyn 2019 opintotarjottimella on sekä yksittäisiä opintojaksoja Jyväskylän ammattikorkeakoulun tarjonnasta että Jyväskylän yliopiston avoimen yliopiston järjestämät teemaillat sosiaalityöstä ja erityispedagogiikasta. Näin voit ”maistella” erilaisia sisältöjä eikä sinun tarvitse sitoutua opiskelemaan isoa kokonaisuutta.  Pääset siis esimerkiksi tutustumaan eri sisältöihin tai rakentamaan alkupolkua tutkintokoulutukseen. Jos opintoihin osoitetaan määrällisesti laajaa kiinnostusta, voidaan opintojaksojen lisäksi Keuruulla toteuttaa isompia opintokokonaisuuksia (esimerkiksi 25 opintopisteen laajuinen perusopintokokonaisuus).

Suurin osa opinnoista toteutetaan verkossa, mutta mikäli kysyntää on riittävästi, voidaan opetusta järjestää myös Keuruulla. 

Teemailtoja ja verkko-opintoja

Avoin yliopisto järjestää syksyn aikana teemaillat sosiaalityöstä ja erityispedagogiikasta. Mukana on paikallisia ja yliopiston puheenvuoroja. Tilaisuudet ovat maksuttomia. Ohjelma ja ilmoittautuminen tilaisuuksiin avataan syyskuun alussa.

  • Sosiaalityön illassa 24.9.2019 klo 17-20 keskustellaan sosiaalityön arjesta, resursseista, tulevaisuudesta ja opiskelusta.  Tilaisuus on maksuton. Osallistuminen otetaan huomioon Sosiaalityön perusopintokokonaisuuteen (25 op) sisältyvän Sosiaalityön johdantokurssin, 5 op osasuorituksena, kun opinnot aloittaa lukuvuoden 2019-2020 aikana.
  • Erityispedagogiikan ilta järjestetään 5.11.2019 klo 17-20. Teemana on “Moninaisuus meissä – mitä meidän olisi hyvä tietää ja ymmärtää?  Keskustellaan mm. erilaisuudesta, oppimisen esteistä ja tukemisesta sekä osallisuudesta ja erityispedagogiikan opiskelusta.

Tutustu syksyn opintotarjontaan tarkemmin

Avointen korkeakouluopintojen tarjoaminen Keuruulla aloitettiin keväällä 2019. Tulevaa opintotarjontaa suunnitellaan jatkossa kysynnän ja palautteen perusteella. Avoimia korkeakouluopintoja järjestävät Jyväskylän yliopisto (JY) ja Jyväskylän ammattikorkeakoulu (JAMK).