Siirry sisältöön
Muuta tekstin kokoa
Muuta tekstin kokoa

Toimenpidelupa tarvitaan mm.

  • rakennelmien ja laitosten, kuten maston, säiliön ja piipun pystyttämiseen
  • rakennelman tai laitoksen pystyttämiseen ja sijoittamiseen, jota ei pidetä rakennuksena, jos toimenpiteellä on vaikutusta luonnonoloihin, ympäröivän alueen maankäyttöön taikka kaupunki- tai maisemakuvaan
  • muuhun kuin rakennuslupaa vaativaan rakennuksen ulkoasun muuttamiseen (esim. parvekkeiden lasittaminen kerrostaloissa tai kattomuodon muuttaminen)
  • asuinrakennuksen huonejärjestelyihin
  • muihin kaupunki- tai ympäristökuvaan merkittävästi ja pitkäaikaisesti vaikuttaviin järjestelyihin ja muutoksiin
  • jätevesijärjestelmän rakentamiseen / uusimiseen
  • lämpökaivon poraamiseen tai lämmönkeruuputkistojen sijoittamiseen maaperään/vesistöön
  • tulisijan ja hormin rakentamiseen

Toimenpidelupa on voimassa kolme vuotta luvan myöntämispäivästä.


Toimenpideluvan voit jättää sähköisesti Lupapiste-palvelun kautta

Linkki Lupapiste-palvelun sivulle