Muuta tekstin kokoa
Muuta tekstin kokoa

Alla olevassa taulukossa tilalukumäärä (kpl) kunnittain ja keskimääräinen tilakoko. Suurin peltopinta-ala ja tilamäärä ovat Jämsässä, mutta suurin keskimääräinen tilakoko on Virroilla.

 Kuva2

 

Alla olevassa taulukossa tilakoon jakauma kunnittain. Taulukossa olevat luvut ilmoittavat kuinka monta tilaa kuhunkin kokoluokkaan kunnassa kuuluu.

Kuva3

Keuruun yhteistoiminta-alueella viljelijöiden keski-ikä on yli 50 vuotta. Alla olevassa taulukossa suuntaa-antavasti viljelijöiden ikäjakauma kunnittain.

 

Kuva4

 Viljelijän ilmoittaman tuotantosuunnan mukaan viljanviljely nousee odotetusti useimmissa kunnissa tilalukumäärän mukaisesti yleisimmäksi vaihtoehdoksi. Alla olevassa taulukossa kunnittain tuotantosuuntavaihtoehdoittain osuus kaikista tiloista.

Kuva8

 Alla oleva kuvio kertoo maataloustuotteiden myyntitulot, tuet, metsätulot ja sivuansiot kunnittain (lähde: TNS)

Kuva5

 Alla olevassa kuvassa maatilojen myyntitulo kunnittain eli maito, nauta, sika, muu liha, vilja, muu kasvi (lähde: TNS)

Kuva6