Muuta tekstin kokoa
Muuta tekstin kokoa

MAATALOUSTUET 2018

Vuoden 2018 maataloustukien loppuosat on maksettu kesäkuun 2019 loppuun mennessä.

Syksyllä 2019  saattaa monelle viljelijälle tulla mm. luonnonhaittakorvaustuen 2018  takaisinperintää. Se johtuu v. 2018 peltolohkojen ilmakuvauksesta  ja siitä seuranneesta lohkojen uudelleen digitoinnista. Jos peltolohkojen pinta-ala on digitoinnissa pienentynyt, ovat uudet pinta-alat  olleet jo vuoden 2018  kaikkien  peltotukien maksamisen pohjana. Kuitenkin  luonnonhaittakorvaus ehdittiin maksaa joulukuussa 2018 kokonaan ennen  uuden  digitoinnin  valmistumista  viljelijän keväällä 2018 ilmoittaman ilmoittaman pinta-alan perusteella. Jos tuolloin viljelijän ilmoittama pinta-ala on ollut suurempi kuin uudelleen digitoinnissa määritelty ala -  on seurauksena tuen takaisinperintää. Takaisinperinnästä kuullaan viljelijää ja se toteutuu vain, jos perittävä määrä on yli 100 euroa.

MAATALOUSTUET 2019

Luonnonhaittakorvauksen ennakko (85%) on maksettu 3.10.2019 alkaen.

Eläinten hyvinvointikorvaustuen (EHK) 1. erän maksaminen aloitetaan 21.11.2019 ja  tuki maksetaan 1.1. - 30.6.2019 kertyneiden eläinyksiköiden perusteella. Sitoumukseen perustuvan Ympäristökorvaustuen ennakon (85%) maksaminen alkaa myös 21.11.2019.

Elyn maksamien erityisympäristötukien, alkuperäisrotusopimusten  ja muiden ympäristösopimusten ennakoiden maksaminen alkaa hieman aiemmin eli 14.11.2019.

Kansalliset peltotuet (pohjoinen ha-tuki,nuorten viljelijöiden tuki,yleinen ha-tuki) maksetaan kokonaisuudessaan 5.12.2019 alkaen. Perustuen ja EU.n nuorten viljelijöiden tuen ennakoiden maksu aloitetaan 12.12., kuten  myös luonnonhaittakorvauksen 2. erän (15%) maksaminen.

Muistathan, että v. 2015 perustettuja suojavyöhykenurmia ei saa muuttaa/hävittää ennen 30.4.2020!

 

MUUTA

Kasvukaudella tapahtuvista satovahingoista  ei enää ilmoiteta kuntaan, vaan viljelijä kirjaa tapahtumat omaan viljelykirjanpitoonsa:  esimerkiksi  kuivuuden aiheuttama huono orastuminen tai heinänurmen huono kasvu. Jos sen sijaan kylvö on jäänyt jostain syystä tekemättä, pitää ko. lohkosta tehdä "tukien perumisilmoitus"  lomakkeella 145 ja toimittaa lomake kuntaan. Näin turvataan muiden lohkojen osalta tuen saaminen. 

***********************************************************************************************
Muistathan, että Vipu-palvelu on osoitteessa www.ruokavirasto.fi ja sinne kirjaudutaan pankkitunnuksilla, mobiilivarmenteella tai henkilökortilla. Tukihaussa vipun karttanäkymä on 
hieman muuttunut vuodeksi 2019 ja siihen on tullut uusia ominaisuuksia. Peruslohkomuutoksiin on myös lisätty uusi ominaisuus eli vipun lohkoluettelon "lisätoiminnot" osasta löytyy "peruslohkon poisto maataloustuotannosta". Kaikkia muitakin peruslohkomuutoksia (yhdistäminen, jako,uusi) voi tehdä vain ennen kasvulohkojen perustamista. Muutokset  lähetetään kuntaan ja kunta hyväksyy tai hylkää muutoksen.

Hakuopas 2019 julkaistaan vain sähköisenä www.ruokavirasto.fi -sivustolla. 

Maataloushallinnon lomakkeita on saatavilla Ruokaviraston sivuilta.

 


Rypsimaisema pienennettyaidalla