Siirry sisältöön
Muuta tekstin kokoa
Muuta tekstin kokoa

Satovahinkojen korvausjärjestelmä on päättynyt 31.12.2015. Epäsuotuisten luonnonolosuhteiden viljelmille aiheuttamista vahingoista ei voi enää hakea korvausta valtiolta. 

Luonnonsuojelulailla rauhoitettujen lajien (esim. joutsenet, hanhet, kurjet) aiheuttamista vahingoista voi hakea korvausta valtiolta toimittamalla hakemuksen ELY-keskukseen. Korvausjärjestelmää ollaan uudistamassa. Lisätietoa Ympäristöministeriön sivuilta.

Riistavahinkoja ovat hirvieläinten ja suurpetojen aiheuttamat vahingot.

Suurpetojen (karhu, ahma, susi, ilves) aiheuttamista viljelys-, eläin-, irtaimisto- ja porovahingoista voit hakea korvausta lomakkeella mavi 131. Ilmoita vahinko heti vahingon havaitsemisen jälkeen kuntasi maaseutuelinkeinoviranomaiselle, joka toteaa ja arvioi vahingon sekä ottaa vastaan korvaushakemuksen. Ilmoita karhuhavaintosi myös paikallisen riistanhoitoyhdistyksen petoyhdyshenkilölle (yhteystiedot riistawebissä) sekä hunajantuotantoon kohdistuvista vahingoista Suomen Mehiläishoitajain Liittoon, puh 0103874770 tai nettilomakkeella sivustolla www.mehilaishoitajat.fi

Ilmoita myös hirvieläinten viljelyksille tai kotieläimille aiheuttamista vahingoista maaseutuelinkeinoviranomaiselle.  Hirvivahingoista haetaan korvausta Vipu-palvelussa tai lomakkeella mavi 148.

Edellä mainitut lomakkeet löytyvät suomi.fi -palvelusta.

Karhuvahinko 20.6.2013 001