Siirry sisältöön
Keuruu - etusivu
Muuta tekstin kokoa
Muuta tekstin kokoa

Satovahinkojen korvausjärjestelmä on päättynyt 31.12.2015. Epäsuotuisten luonnonolosuhteiden viljelmille aiheuttamista vahingoista ei voi enää hakea korvausta valtiolta. 

Luonnonsuojelulailla rauhoitetut lajit

Luonnonsuojelulailla rauhoitettujen lajien (esim. joutsenet, hanhet, kurjet) aiheuttamista vahingoista voi hakea korvausta valtiolta toimittamalla hakemuksen oman alueesi Ely-keskukseen. Lisätietoa ja ohjeita hakemuksen tekemiseen on saatavissa Ely-keskuksen sivuilta.

Korvausjärjestelmää ollaan uudistamassa. Lisätietoja uuden lain valmistelusta Ympäristöministeriön sivuilta.

Riistavahingot

Riistavahinkoja ovat hirvieläinten ja suurpetojen aiheuttamat vahingot.

Suurpetojen (karhu, ahma, susi, ilves) aiheuttamista viljelys-, eläin-, irtaimisto- ja porovahingoista voit hakea korvausta Ruokaviraston lomakkeella numero 131.

Ilmoita vahingosta

Ilmoita suurpetojen aiheuttama vahinko heti vahingon havaitsemisen jälkeen kuntasi maaseutuelinkeinoviranomaiselle, joka toteaa ja arvioi vahingon sekä ottaa vastaan korvaushakemuksen.

Ilmoita karhuhavaintosi myös paikallisen riistanhoitoyhdistyksen petoyhdyshenkilölle (yhteystiedot riistawebissä) sekä hunajantuotantoon kohdistuvista vahingoista Suomen Mehiläishoitajain Liittoon, puh 0103874770 tai nettilomakkeella sivustolla www.mehilaishoitajat.fi

Ilmoita myös hirvieläinten viljelyksille tai kotieläimille aiheuttamista vahingoista maaseutuelinkeinoviranomaiselle.  Hirvivahingoista haetaan korvausta Vipu-palvelussa tai Ruokaviraston lomakkeella numero 148.

Edellä mainitut lomakkeet löytyvät suomi.fi -palvelusta.

Kuvassa karhun rikkoma mehiläispesä