Muuta tekstin kokoa
Muuta tekstin kokoa

Kylätoiminta on asukkaiden paikallista kaikille avointa ja poliittisesti sitoutumatonta kansalaisjärjestötoimintaa oman asuinalueensa hyväksi. Kyläyhdistyksiä perustamalla asukkaat ovat järjestäytyneet vaikuttaviksi yhteisöiksi, jotka tekevät merkittävää ja laaja-alaista yhteiskunnallista työtä vapaaehtoisuuteen perustuvasta kulttuuri-, vapaa-ajan- ja harrastustoiminnasta ammattimaiseen palvelujen tuottamiseen ja myymiseen. Kyläsuunnitelmia laatimalla on etsitty yhteinen näkemys kehittämiskohteista ja tahtotila tavoitteisiin pääsemiseksi.

Apua kyläyhdistyksille

Kyläyhdistyksillä voi olla kunnittain yhteisiä kehittämisyhdistyksiä, esim Virtain kylien kehittämisyhdistys ry tai ne voivat vahvistaa toimintaansa yhteisten yleishyödyllisten kehittämishankkeiden avulla, esim Kotona kylässä -hanke Keuruulla.

Maaseutuhallinnon Keuruun Yhteistoiminta-alueella laadittuun Maaseudun kehittämisohjelmaan on kirjattu kyliin kohdistuvina kehittämistoimina kylätalojen/palveluautojen palvelumahdollisuuksien selvittäminen ja kylien yhteistyön syventäminen sekä kyläyhdistysten kesken että maaseutuyrittäjien ja kylien kehittäjien välillä.

Maakunnalliset kylien yhteenliittymät, tällä alueella Keski-Suomen Kylät ry ja Pirkan kylät Ry vastaavat kylä- ja asukasyhdistysten edunvalvonnasta, koulutuksista, kylärekisteristä ja neuvonnasta.

SYTY eli Suomen Kylätoiminta ry tukee kyläyhdistysten toimintaa valtakunnallisesti ja on koonnut ohjeita ja malleja kylien käyttöön.