Siirry sisältöön
Muuta tekstin kokoa
Muuta tekstin kokoa

Artikkelin hakemisto

Kehittämisyksikön kuulumisia

Kehittämistehtäviä koko yhteistoiminta-alueella hoitaa maaseutusihteeri Anna-Liisa Liettyä. Kehittämisyksikön toiminnasta ja ajankohtaisista asioista löydät tietoa Maaseudun kehittämisohjelma 2014-2020 -kohdasta!

--------------------------

Uutiskirje 1/20

Uutiskirjeessä mm. poikkeusolojen vaiktuksesta maatalouteen ja maataloustoimistojen toimintaan. Uutiskirje on luettavissa tästä: pdfUutiskirje_0120.pdf

Uusi/päivitetty opas

Uusi ja päivitetty opas uudelle viljelijälle, spv:n suunnitteluun ja maatilan muutostilanteisiin on ladattavissa tästä: pdfOpas_uudelle_viljelijälle_2020.pdf

Ota myös yhteyttä ajoissa oman kunnan maaseutusihteeriin.

----------------

Keski-Suomi: Maatalousyrittäjien hyvinvointipalvelut

Jyväskylän ammattikorkeakoulu ja Keski-Suomen ProAgria ovat koostaneet yhteen oppaaseen maatalousyrittäjien hyvinvointipalvelut Keski-Suomessa KS_hyvinvointipalvelut_esite.pdf

--------------------

Hallintoyksikön kuulumisia

Eläinten hyvinvointikorvausta haetaan 31.1.2020 mennessä (1-vuotinen sitoumus) vipu-palvelussa tai ruokaviraston nettisivulta saatavalta lomakkeella 472.

Vipu-palvelussa tai paperilomakkeella 461 ilmoitetaan  17.2.2020 mennessä niiden eläinten määrät, jotka viljelijä haluaa otettavaksi huomioon luonnonhaittakorvauksen kotieläinkorotuksen, sika- ja siipikarjatalouden tuen, luonnonmukaisen tuotannon korvauksen ja eläinten hyvinvointikorvaustuen laskennassa: esimerkiksi hevoset, jotka on rekisteröitynä Hippoksen hevosrekisterissä.


Uusia tukioikeuksien siirtoja voi  tehdä - huomaa kuitenkin, että omistus voidaan siirtää vain aktiiviviljelijälle. TARKISTA, vastaavatko tilasi tukikelpoinen pinta-ala ja tukioikeuksien määrä toisiaan.Ylimääräiset tukioikeudet siirtyvät kahden vuoden käyttämättömyyden jälkeen kansalliseen varantoon.

Aktiiviviljelijän ajantasainen liitelomake 103A saadaan  Vipu-palvelusta  tai toimistossa tukioikeusrekisteristä tulostettua siirtohakemuksen liitteeksi, muun maanomistajan 103 A-lomakkeen saa vain toimistosta. Siirtoa 103B-lomakkeella haetaan kesäkuun puoliväliin mennessä, sen jälkeen haetut siirrot tulevat voimaan vasta  seuraavana vuonna.
***********************************************

Eläinrekisteri-ilmoitukset naudoista, lampaista ja sioista on hyvä tarkistaa ajan tasalle hyvissä ajoin ja niiden kanssa kannattaa olla tarkkana koko ajan, ettei 7 vrk:n ilmoitusaika ylity.

Nauta- lammas- ja vuohitilojen on tehtävä  osallistumisilmoitukset kotieläintukijärjestelmiin kotieläintaloutta aloittaessaan  Paperilomake osallistumisilmoituksiin on nro 184.

Vipu-palvelusta tilatiedot. Maatila-osiosta voi nähdä tietoja mm. viherryttämistuen velvoitteista, ympäristökorvaustuen kohdentamisalueista, pysyvistä nurmista ja tukioikeuksista. Lohkotiedot-osiosta voi tarkistaa lohkojen korvauskelpoisuuden LHK-, ympäristökorvaus-, luomu- ja pohj.hehtaarituissa.