Siirry sisältöön
Keuruu - etusivu
Muuta tekstin kokoa
Muuta tekstin kokoa

Maatalouden investointituet

Maatalouden toimintaedellytysten ja kilpailukyvyn parantamiseen voi hakea Maatalouden investointitukea. Tuen kohteena olevalla toiminnalla tulee olla olennaista merkitystä (25%) hakijan toimeentuloon. Alle 40- vuotias tilanpidon aloittaja voi hakea myös Nuoren viljelijän aloitustukea.Tuet haetaan ennakkoon ELY-keskuksesta.

Lisätietoa maatalouden investointituesta Ruokaviraston verkkosivuilta.

Lisätietoa Nuoren viljelijän aloitustuesta Ruokaviraston verkkosivuilta.

Investointitukea hakevan tilan lähtötilanne, investointisuunnitelmat sekä maksuvalmius ja kannattavuus selvitetään hakemuksen yhteydessä. Suunnitelmien ja laskelmien tekemiseen voi tilata apua esim ProAgrian neuvojalta. Lisätietoa ProAgrian palveluista ProAgrian verkkosivuilta.

Maaseudun muun yritystoiminnan tuet

Maaseudun yritystoimintaa monipuolistavien yritysten perustamista, kehittämistä ja laajentamista tuetaan Yrityksen perustamis- ja investointituilla työtilaisuuksien ja toimeentulomahdollisuuksien lisäämiseksi maaseudulla. Harkinnanvaraisen tuen myöntäminen edellyttää, että yrittäjä asuu ja yritys sijaitsee maaseutumaisella alueella. Lisätietoa Maaseudun yritystuista Ruokaviraston verkkosivuilta.

Yritystukea haetaan ennakkoon ELY-keskuksesta tai paikalliselta Leader-toimintaryhmältä, Vesurilta (K-S) tai Pokolta (Pirkanmaa). Leader-PoKon toimintaan voit tutustua PoKo ry:n verkkosivuilta ja Leader-Vesurin toimintaan voit tutustua Keski-Suomen maaseutu-sivuilta.

Jo yritysinvestointia suunnitellessasi voit saada tukea sen edellytysten ja toteuttamisen selvittämiseen.