Siirry sisältöön
Muuta tekstin kokoa
Muuta tekstin kokoa

Huhtikuun 18. päivänä 2021 toimitettavia kuntavaaleja varten ovat Keuruun kaupungin vaalipäivän äänestysalueet:

 1. Keskustan läntinen äänestysalue / Kulttuuritalo Kimara, Koulutie 3 b
 2. Keskustan itäinen äänestysalue / Kivelän koulu, Uskalintie 6-8Haapamäen äänestysalue / Haapamäen yhteiskoulu, Riihontie 15
 3. Pihlajaveden äänestysalue / Pihlajaveden koulu, Valkeajärventie 77
 4. Pohjoislahden äänestysalue / Pohjoislahden koulu, Koskenpääntie 5

Äänestysaika on klo 9 - 20.

Äänestyspaikoilla suositellaan maskin käyttöä.

Äänioikeus kunnassa toimitettavissa kuntavaaleissa on Suomen taikka muun Europan unionin jäsenvaltion, Islannin tai Norjan kansalaisella, jonka kotikunta kyseinen kunta on perjantaina 26.2.2021. Äänioikeutettu on jokainen henkilö, joka viimeistään vaalipäivänä täyttää 18 vuotta. Äänioikeus kuntavaaleissa on myös muualla edellä säädetyt edellytykset täyttävällä ulkomaalaisella, jos hänellä mainittuna ajankohtana on ollut kotikunta Suomessa kahden vuoden ajan.

Vaaleja varten laaditut äänioikeusrekisterit pidetään tarkastusta varten nähtävänä 8.3.2021 alkaen Digi- ja väestötietoviraston Jyväskylän yksikössä, osoite Hannikaisenkatu 47 C III krs, 40100 Jyväskylä tai puh. 029 553 6370. Mahdollinen oikaisuvaatimus on tehtävä Digi- ja väestötietovirastolle viimeistään tiistaina 6.4.2021 ennen klo 16.00.

Digi- ja väestötietoviraston viimeistään 25.3.2021 lähettämä ilmoituskortti pyydetään säilyttämään ja esittämään äänestettäessä. Vaalilain mukaan äänestäjä on velvollinen esittämään selvityksen henkilöllisyydestään, siksi äänestäjän on otettava äänestyspaikalle henkilöllisyystodistus.

Ennakkoäänestys

Ennakkoäänestys järjestetään Keuruun kaupungintalolla (Multiantie 5) seuraavasti:

 • 7. - 9.4. (ke-pe) klo 9 - 18
 • 10. - 11.4. (la-su) klo 11 - 15
 • 12. - 13.4. (ma-ti) klo 9 - 18

Riskiryhmäläisille suositellaan ennakkoäänestämistä Keuruulla äänestyspäivien kahtena viimeisenä tuntina.

Ennakkoäänestys järjestetään Haapamäen kirjastossa (Riihontie 15) seuraavasti:

 • 7.4. (ke) klo 12 - 17
 • 8. - 9.4. (to-pe) klo 10 - 14
 • 10. - 11.4. (la-su) Ei äänestystä
 • 12.4. (ma) klo 13 - 17
 • 13.4. (ti) klo 10 - 15

Riskiryhmäläisille suositellaan ennakkoäänestämistä Haapamäellä äänestyspäivien viimeisenä tuntina.

Kotiäänestys

Kotiäänestys voidaan järjestää henkilöille, joiden kyky liikkua tai toimia on siinä määrin rajoittunut, etteivät he ilman kohtuuttomia vaikeuksia pääse äänestys- tai ennakkoäänestyspaikalle. Kotiäänestyksen yhteydessä voi äänestää myös kotiäänestykseen oikeutetun henkilön omaishoitaja, joka on tehnyt kunnan kanssa omaishoitosopimuksen, asuu samassa taloudessa kuin hoidettavansa ja on äänioikeutettu samassa kunnassa kuin hoidettavansa.

Kotiäänestykseen tulee ilmoittautua joko kirjallisesti (Keskusvaalilautakunta, Multiantie 5, 42700 Keuruu) tai puhelimitse (0400 365 733) viimeistään tiistaina huhtikuun 6. päivänä 2021 ennen klo 16.00.

Lomakkeita kirjalliseen ilmoittautumiseen on saatavissa kaupungintalolta. Lomake aukeaa myös tästä linkistä.
Kotiäänestys toimitetaan ennakkoäänestysaikana äänestäjän kotona.

Laitosäänestys

Äänestyksen järjestelyistä laitoksissa ilmoittaa vaalitoimikunta laitoksissa julkipantavin kuulutuksin.

Ehdokashakemusten toimittaminen keskusvaalilautakunnalle

Kuntavaaleissa valitaan Keuruun kaupunkiin 31 valtuutettua.

Puolueella, yhteislistalla tai vaaliliitolla saa ehdokkaita olla enintään valittavien valtuutettujen puolitoistakertainen määrä eli 46.

Hakemukset valitsijayhdistysten ja puolueiden ehdokaslistojen julkaisemisesta sekä ilmoitukset valitsijayhdistysten yhteislistoista ja puolueiden vaaliliitoista on jätettävä keskusvaalilautakunnalle (Multiantie 5, 42700 Keuruu) viimeistään tiistaina maaliskuun 9. päivänä 2021 ennen klo 16.00.

Keskusvaalitautakunnan puolesta vaaleja koskevia asiakirjoja ottavat vastaan puheenjohtaja Seppo Santala ja sihteeri Tarja Pihlainen Keuruun kaupungintalolla maanantaina maaliskuun 8. päivänä 2021 klo 14.00 – 16.00.

16.2.2021 Keuruun kaupungin keskusvaalilautakunta