Siirry sisältöön
Keuruu - etusivu
Muuta tekstin kokoa
Muuta tekstin kokoa

Eduskuntavaalien 2019 varsinainen äänestyspäivä on sunnuntaina 14.4.2019.

Ennakkoäänestys on ajalla 3.-9.4.2019. Koti- ja laitosäänestys tapahtuu ennakkoäänestysaikana.

Äänioikeus ja äänestys eduskuntavaaleissa 2019

Äänioikeutettu on jokainen Suomen kansalainen, joka viimeistään vaalipäivänä täyttä 18 vuotta. Jokainen kunta tai kaupunki on jaettu äänestysalueisiin. Äänioikeutetun äänestysalue eduskuntavaaleissa 2019 määräytyy sen mukaisesti, mikä hänen kotipaikkansa on perjantaina 22.2.2019 (kotikuntalaki). Äänioikeutetut merkitään kukin oman äänestysalueensa äänioikeusrekisteriin. Oman äänestyspaikkasi varsinaisena vaalipäivänä 14.4.2019 löydät väestörekisterikeskuksen lähettämästä ilmoituskortista. Varsinaisena vaalipäivänä voit äänestää vain ilmoituskorttiin merkityssä omassa äänestyspaikassasi.

Onko sinulla kysyttävää omaan äänioikeuteesi tai äänestyspaikkaasi liittyen? Sisä-Suomen maistraatin Jyväskylän yksikkö pitää vaaleja varten laaditut äänioikeusrekisterit nähtävillä. Pääset tarkastamaan tietosi äänioikeusrekisteristä 4.3.2019 alkaen maistraatissa os.Yliopistonkatu 28, 40100 Jyväskylä tai puh. 029 553 9005. Mahdollinen oikaisuvaatimus on tehtävä maistraatille viimeistään perjantaina 29.3.2019 ennen klo 16.00.

Säilytä väestörekisterikeskukselta postissa saamasi ilmoituskortti ja ota se mukaasi, kun tulet äänestämään. Ota mukaasi myös kuvallinen henkilötodistus (henkilökortti, passi, ajokortti, kuvallinen kela-kortti). Mikäli vaalitoimitsija ei tunne äänestäjää, äänestäjän on todistettava henkilöllisyytensä.

Äänestyspaikkapalvelu sekä vaalien tulos- ja tietopalvelu

Väestörekisterikeskus julkaisee internetiin Äänestypaikkapalvelu -sivuston, jossa voit hakea kartalle sekä ennakkoäänestypaikkojen että varsinaisen vaalipäivän äänestyspaikkojen sijainnin.

(linkki äänestyspaikkapalveluun on tulossa tähän)

  • Ennakkoäänestyspaikkojen sijainnin voit hakea karttaikkunaan esim. antamalla hakukenttään kunnan nimen ja vahvistamalla oikean vaihtoehdon avautuvasta valikosta.
  • Vaalipäivän 14.4. oman äänestyspaikkasi sijainnin voit hakea karttaikkunaan antamalla hakuehdoiksi vakinaisen osoitteesi (joka on/on ollut voimassa 22.2.2019). Tämän jälkeen oikea osoite ja sen sijaintikunta on vahvistettava avautuvasta valikosta. Huomaa, että haettava katuosoite on kirjoitettava siten kuin se rakennuksella on käytössä (esim. Keskuskatu 11-13).

Oikeusministeriön Eduskuntavaalit 2019 tulos- ja tietopalvelu -sivuilta löytyvät varsinaisten tulostietojen lisäksi mm. kaikki Suomessa ja ulkomailla sijaitsevat ennakkoäänestyspaikat ja ehdokastiedot. Pääset sivuille tästä linkistä: https://tulospalvelu.vaalit.fi/EKV-2019/

Vaalipäivän sunnuntai 14.4.2019 äänestyspaikat Keuruulla

1. Keskustan läntinen äänestysalue / Kulttuuritalo Kimara, Koulutie 3 b
2. Keskustan itäinen äänestysalue / Kivelän koulu, Uskalintie 6-8
3. Haapamäen äänestysalue / Haapamäen yhteiskoulu, Riihontie 15
4. Pihlajaveden äänestysalue / Pihlajaveden koulu, Valkeajärventie 77
5. Pohjoislahden äänestysalue / Pohjoislahden koulu, Koskenpääntie 5

Äänestysaika on klo 9 - 20.

HUOM! Kulku äänestyspaikka Kimaraan tapahtuu Koulutieltä
           • vaalipaikkaan ei kulkua Keuruuntieltä
           • pysäköinti Aurinkolinnan pihassa
           • Kimaran päädyn läheisyydessä invapaikkoja

Yleinen ennakkoäänestys Keuruulla 3.-9.4.2019

Keuruun kaupungintalolla (Multiantie 5):
3.- 5.4.2019 (ke-pe) klo 9:00 - 18:00
6.- 7.4.2019 (la-su) klo 11:00 - 15:00
8.- 9.4.2019 (ma-ti) klo 9:00 - 18:00

Haapamäen kirjastolla (Riihontie 15):
3.4.2019 (ke) klo 10:00 - 15:00
4.4.2019 (to) klo 13:00 - 17:00
5.4.2019 (pe) klo 10:00 - 15:00
6.- 7.4.2019 (la-su) Ei äänestystä
8.- 9.4.2019 (ma-ti) klo 13:00 - 17:00

Laitosäänestys

Kaupunginhallitus (kh 26.11.2018 § 223) on määrännyt omiksi, laitoksissa tapahtuviksi ennakkoäänestyspaikoiksi seuraavat:

  • Keski-Suomen seututerveyskeskuksen Keuruun pääterveysasema
  • Palvelukeskus Lehtiniemi (osastot)
  • Palvelukoti Hilmari

Näissä vaalitoimikunta hoitaa ennakkoäänestyksen. Löydät vaalitoimikunnan ilmoituksen äänestyksen järjestelyistä ennakkoäänestyspaikkana toimivan laitoksen ilmoitustaululta tai vastaavalta.

Kotiäänestys

Äänioikeutettu henkilö, jonka kyky liikkua tai toimia on siinä määrin rajoittunut, ettei hän ilman kohtuuttomia vaikeuksia pääse äänestys- tai ennakkoäänestyspaikalle, voi tietyin edellytyksin äänestää kotonaan.

Kotiäänestykseen tulee ilmoittautua joko kirjallisesti (Keskusvaalilautakunta, Multiantie 5, 42700 KEURUU) tai puhelimitse (020 7738 738) viimeistään tiistaina 2.4.2019 klo 16.00 mennessä.

Lomakkeita kirjalliseen ilmoittautumiseen saat kaupungintalolta. Keskusvaalilautakunta ilmoittaa äänestäjälle kotiäänestysajan.