Siirry sisältöön
Keuruu - etusivu
Muuta tekstin kokoa
Muuta tekstin kokoa

Artikkelin hakemisto

 

3. OPETUKSEN TARJONTA

Laajan oppimäärän mukainen musiikin perusopetus muodostuu musiikin perustason ja sille rakentuvan musiikkiopistotason (kouluikäiset lapset ja nuoret) opinnoista sekä niitä edeltävästä varhaisiän musiikkikasvatuksesta (alle kouluikäiset). Musiikin perustason ja musiikkiopistotason laskennallinen laajuus on yhteensä 1300 tuntia.

Laajan oppimäärän mukaista musiikin perusopetusta annettaessa pyritään joustavuuteen siten, että oppilaan ikä, aikaisemmin hankitut tiedot ja taidot sekä käytettävät opetusmenetelmät otetaan huomioon.

Musiikin perustason laskennallinen laajuus:
• instrumenttitaidot ja yhteismusisointi 385 tuntia
• musiikin perusteet 280 tuntia

Musiikkiopistotason laskennallinen laajuus:
• instrumenttitaidot ja yhteismusisointi 390 tuntia
• musiikin perusteet 245 tuntia

Opintojen laajuuden laskennan perusteena on 45 minuutin oppitunti.
Yhteismusisointi sisältyy opintoihin koko opiskelun ajan, poikkeuksista on sovittava erikseen. Sivuaineopetusta voidaan antaa resurssien mukaan pääaineen perustaso 2 -tasosuorituksen jälkeen.