Siirry sisältöön
Keuruu - etusivu
Muuta tekstin kokoa
Muuta tekstin kokoa

Artikkelin hakemisto

5. OPETUSJÄRJESTELYT

5.2. Opetuksen yksilöllistäminen

Mikäli oppilas ei vammaisuuden, sairauden tai muun syyn vuoksi kykene opiskelemaan opetussuunnitelman mukaisesti, opetussuunnitelman tavoitteita voidaan yksilöllistää vastaamaan oppilaan edellytyksiä. Tällöin oppilaalle laaditaan henkilökohtainen opiskelusuunnitelma.
Opintojen tavoitteet ovat silti aina musiikkikasvatuksellisia ja oppilaalta edellytetään kykyä käyttää hyväkseen annettavaa opetusta.

5.1. Opetuksen määrä

Henkilökohtaisten instrumenttituntien pituudet:
• perusasteella 45 min, opettajan harkinnan mukaan perustaso 2 -tasosuorituksen suorittaneille 60 min
• musiikkiopistoasteella 60 min (oppilaan toivomuksesta 45 min oppitunti mahdollinen)
• sivusoitinopetus 30 min
Perus- ja musiikkiopistotasoilla opetusviikkoja lukuvuodessa yhteensä 35.

5.2. Esiintymis- ja kuuntelukasvatus

• Oppilaitos järjestää oppilasmatineoita ja muita esiintymistilaisuuksia, joissa oppilaat pääsevät esiintymään ja kuuntelemaan toisten esityksiä. Tilaisuuksien avulla opetellaan konserttikäyttäytymistä sekä esiintyjän että kuuntelijan kannalta.
• Esiintyminen aloitetaan mahdollisimman varhain ja kynnys esiintymiseen pyritään pitämään mahdollisimman matalana. Tavoitteena on tuottaa oppilaille myönteisiä esiintymiskokemuksia, valmiuksia esiintymiseen ja esiintymisjännityksen hallintaan.
• Kuuntelukasvatuksessa voidaan käyttää kuuntelupassia, johon oppilas kerää leimoja/merkintöjä kaikista konserteista. Passin tarkoitus on herättää oppilaat ja huoltajat huomioimaan paremmin paikkakunnalla järjestettäviä konsertteja ja lisätä niihin osallistumista.

5.3. Valinnaiskurssit

Oppilaan musiikillista kehitystä tukevia valinnaiskursseja voidaan järjestää tarpeen ja oppilaitoksen resurssien mukaan
• laajentamaan instrumenttitaitoja (esim. vapaa säestys, improvisointi, orkesterikurssit)
• lisäämään musiikin perusteiden tuntemusta (esim. musiikkiliikunta, sävellys)
• kehittämään ilmaisu- ja esiintymistaitoja (esim. luova ilmaisu)
• lisäämään tietotekniikan ja musiikkiteknologian tietämystä
Valinnaiskurssien opettajina voidaan käyttää vierailevia ulkopuolisia asiantuntijoita.

5.4. Musiikin varhaiskasvatus

Musiikin varhaiskasvatusta annetaan musiikkileikkikoulussa ikäryhmittäin ryhmäopetuksena
• työtapoja ovat laulaminen, loruileminen, musiikkiliikunta, soittaminen ja musiikin kuuntelu
• opetus on prosessiin painottunutta ja vastavuoroista ja se etenee tavoitteellisesti tasolta toiselle lapsen omista lähtökohdista
• varhaisiän musiikkikasvatukseen liittyy myös taiteiden välinen integrointi
Perustasoa edeltävää soitinvalmennusta voidaan antaa soitinkohtaisena ryhmäopetuksena.