Siirry sisältöön
Keuruu - etusivu
Muuta tekstin kokoa
Muuta tekstin kokoa

Artikkelin hakemisto

 

10. MUUALLA SUORITETTUJEN OPINTOJEN HYVÄKSILUKEMINEN

Muualla suoritetut musiikin laajan oppimäärän mukaiset opinnot hyväksytään osaksi perustason tai musiikkiopistotason opintoja, mikäli oppilas esittää toisesta oppilaitoksesta saamansa todistuksen opinnoistaan ja mikäli myös toisen oppilaitoksen koulutus on toteutettu Opetushallituksen vahvistamien opetussuunnitelman perusteiden mukaisesti.

Paikkakunnalle muuttava oppilas saa opinto-oikeuden
• soittonäytteen perusteella, mikäli hän on opiskellut laajan oppimäärän mukaista opetusta antavassa musiikkioppilaitoksessa
• pääsykokeen kautta, mikäli hän on opiskellut musiikkia muussa kuin laajan oppimäärän mukaista opetusta antavassa oppilaitoksessa
• mikäli se on oppilaitoksen resurssien mukaan mahdollista.