Siirry sisältöön
Keuruu - etusivu
Muuta tekstin kokoa
Muuta tekstin kokoa

Artikkelin hakemisto

 

8. LISÄOPETUS

Hyvin menestyneille oppilaille, jotka tähtäävät musiikkialan ammattiin, mutta eivät ikänsä puolesta vielä voi hakeutua ammattikoulutukseen, voidaan antaa musiikkiopistotason jälkeistä lisäopetusta. Lisäopetuksen tavoitteena on tukea erityislahjakkaiden nuorten musiikillista kehitystä kohti ammattilaisuutta.

Lisäopetuksen saannin edellytykset
• musiikkiopistotason kurssien suorittaminen pääinstrumentin osalta peruskoulu/lukioikäisenä
• opettajan arvio oppilaan edistymisestä
• oppilaan ilmaisema aikomus hakeutua musiikkialan ammattiin

Lisäopetuksen antaminen
• Lisäopetusta voidaan antaa tarvittava aika, kunnes oppilas ikänsä ja pohjakoulutuksensa puolesta voi hakeutua ammatilliseen koulutukseen
• Lukion suorittaneille ei lisäopetusta anneta
• Vuosittain lisäopetusta voidaan antaa pääinstrumentissa 46-70 tuntia. Sivuinstrumentissa ja musiikin perusteissa opetusta annetaan kuten musiikkiopistotasolla

Lisäopetusta saavalle oppilaalle laaditaan henkilökohtainen opiskelusuunnitelma, johon kirjataan opintojen tavoitteet ja opiskeltavat aineet.