Siirry sisältöön
Keuruu - etusivu
Muuta tekstin kokoa
Muuta tekstin kokoa

Artikkelin hakemisto

 

13. YHTEISTYÖ HUOLTAJIEN JA MUIDEN TAHOJEN KANSSA

• Yhteistyötä oppilaiden huoltajien kanssa toteutetaan vanhempainiltojen ja avointen ovien päivien muodossa sekä jatkuvalla opettajan ja vanhempien välisellä kanssakäymisellä
• Yhteistyötä tehdään musiikkiopiston tanssinopetuksen, kansalaisopiston musiikinopetuksen sekä paikkakunnan orkestereiden kanssa. Yhteistyökumppaneita voivat olla myös kuntien nuorisotoimet, seurakunnat sekä alueen järjestöt ja yhteisöt.
• Yhteistyön tarkoituksena on toiminnan monipuolistaminen ja avartaminen opetussuunnitelmaan kirjattujen tavoitteiden mukaisesti; esim. yhteisten koulutustapahtumien, konserttien ja muiden tilaisuuksien järjestäminen.

14. OMAN ALUEEN KULTTUURIPALVELUJEN TUOTTAMINEN

• Musiikkiopisto osallistuu omalta osaltaan alueen kulttuuripalvelujen tuottamiseen. Opisto järjestää omia esiintymistilaisuuksia ja välittää tarvittaessa esiintyjiä myös muiden tahojen järjestämiin tilaisuuksiin.
• Musiikkiopisto voi järjestää myös ulkopuolisille opiskelijoille avoimia koulutusperiodeja tai yhteistyöprojekteja.