Siirry sisältöön
Keuruu - etusivu
Muuta tekstin kokoa
Muuta tekstin kokoa

Artikkelin hakemisto

 

11. TODISTUSTEN SISÄLTÖ

Musiikin laajan oppimäärän perus- ja musiikkiopistoasteiden päättötodistusten tulee sisältää seuraavat asiat (Taiteen perusopetuksen musiikin laajan oppimäärän opetussuunnitelman perusteiden 41/011/2002 mukaisesti):
• koulutuksen järjestäjän ja oppilaitoksen nimi
• opinnot, joista päättötodistus annetaan
• oppilaan nimi ja henkilötunnus
• opiskeluaika
• oppilaan pääaineen päättösuoritus, arvosana ja suorituksen ajankohta
• musiikin perusteiden päättösuoritus, arvosana ja suorituksen ajankohta
• osallistuminen yhteismusisointiin, yhtyekokoonpanot ja osallistumisajat
• muut mahdolliset opintosuoritukset
• rehtorin allekirjoitus ja oppilaitoksen leima
• opetusministeriön myöntämän koulutuksen järjestämisluvan päivämäärä
• lainsäädäntö, johon koulutus perustuu
• maininta, että koulutus on toteutettu Opetushallituksen vahvistamien opetussuunnitelman perusteiden mukaisesti
• maininta, että musiikin laaja oppimäärä sisältää musiikin perustason ja musiikkiopistotason opinnot
• arvosana-asteikko

Todistuksessa on mainittava, minkä vaatimusten mukaan päättösuoritukset on tehty (esim. SML)